Allmänna villkor för Mina meddelanden har uppdaterats

Från den 1 juli 2022 gäller en ny version av Allmänna villkor Mina meddelanden. Villkoren ersätter tidigare publicerade Allmänna villkor från den 16 oktober 2019.

De viktigaste skillnaderna från den tidigare versionen är upprättningar av språk, hänvisningar och referenser. Ett förtydligande har gjorts som avspeglar förhållandet efter överföringen av infrastrukturen Mina meddelanden till Digg och en ändring i sak har genomförts.

Den första ändringen gäller Avsnitt 10. Kommunikation och marknadsföring. Den föregående punkt 10.1 som rör riktlinje för marknadsföring och 10.3 som rör användningen av logotypen för Mina meddelanden har tagits bort, då logotypen för Mina meddelanden inte längre används.

Den andra ändringen återfinns i punkten 15.1.1 och gäller uppsägningstiden för Brevlådeoperatörer. Den har i den nya versionen utökats till 90 dagar istället för som tidigare 30 dagar.

Lär dig mer

Allmänna villkor

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: