Personer som saknar svenskt person- eller samordningsnummer kan skaffa e-legitimationer i Sverige

Digg har godkänt den första e-legitimationen för utgivning till personer utan svenskt person- eller samordningsnummer. E-legitimationen är godkänd på tillitsnivå 2.

Det är utfärdaren Freja som ger ut e-legitimationer till personer inom EU/EES och Storbritannien som saknar svenskt person- eller samordningsnummer.Ansökan görs digitalt och personen verifierar sin identitet på distans genom att bland annat skanna sitt pass.

Denna lösning har tagits fram för att till exempel möta behovet av skolpersonals åtkomst till Skolverkets provtjänst för nationella prov som nu digitaliseras. Det finns skolpersonal som inte är bosatt i Sverige som saknar person- eller samordningsnummer och har behov av att kunna logga in i provtjänsten för att genomföra de digitala nationella proven med sina elever.

Om Diggs granskning

Personer som vistas tillfälligt i Sverige, eller av andra anledningar inte kunnat få ett svenskt personnummer eller samordningsnummer, kan inte skaffa en svensk e-legitimation.

Dessa personer har dock ofta ett behov av att kunna identifiera sig elektroniskt och att utföra ärenden gentemot bland annat myndigheter. Digg har därför skapat en särskild tillämpning av tillitsramverkets regler för en separat kategori av e-legitimationer, vid sidan om Svensk e‑legitimation.

En godkänd e-legitimation enligt denna tillämpning får inte bära Kvalitetsmärket för Svensk e-legitimation och får heller inte ingå i det av Sverige enligt eIDAS-förordningen anmälda systemet för elektronisk identifiering för användning i utländska e-tjänster.

Om tillitsnivåer

Tillitsnivåer visar på olika grader av säkerhet när det gäller teknisk och administrativ säkerhet och hur tillförlitlig en e-legitimation är utifrån den aktuella nivån. Tillitsnivåer förkortas ofta LoA (Level of Assurance). Tillitsnivån bestäms bland annat också utifrån hur leverantören säkerställer att rätt person hämtar ut sin e-legitimation.

Offentliga aktörer med e-tjänster behöver avgöra vilken tillitsnivå som ska krävas för att få logga in i tjänsten. Kravet på tillitsnivå bestäms utifrån hur stor skadan riskerar att bli om fel person får tillgång till tjänsten.

Tillitsnivåer för e-legitimering

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: