eduID först ut att bli godkänd
e-legitimation på tillitsnivå 2

Digg har nu godkänt e-legitimationen eduID som används inom utbildning och forskning. eduID blir därmed den första e-legitimationen som godkänts på tillitsnivå 2 enligt Tillitsramverket för svensk e-legitimation.

–Vi är glada att kunna meddela att vi godkänt en första e-legitimation på tillitsnivå 2 som det finns behov av bland annat behov inom skolsektorn, säger Lotta Hämäläinen, chef för enheten för identitet och auktorisation på Digg.

År 2024 kommer Sverige att börja införa digitala nationella prov för att bland annat effektivisera hanteringen och ge eleverna en mer likvärdig bedömning. En förutsättning för detta är att skolpersonalen kan logga in i provtjänsten. Skolverket ställer krav på att skolpersonal har en e-legitimation som är granskad och godkänd av Digg på minst tillitsnivå 2.

Diggs granskning av e-legitimationsutfärdare

En e-legitimation som är godkänd av Digg visar att e-legitimationen granskats av staten och går att lita på. Diggs oberoende granskning genomförs i enlighet med Tillitsramverket för Svensk e-legitimation, i granskningen verifieras bland annat att e-legitimationen håller den tillitsnivå som leverantören har angett i ansökan. Det finns totalt fyra tillitsnivåer, varav 2-4 finns i tillitsramverket och granskas av Digg. Tillitsnivån visar hur säker och tillförlitlig e-legitimationen är, både när det gäller teknisk och administrativ säkerhet. Offentliga och privata aktörer väljer vilken tillitsnivå som ska krävas för inloggning i deras e-tjänst baserat på vilken information och vilka funktioner användaren får tillgång till efter att ha loggat in.

Läs mer

Tillitsramverk för Svensk e-legitimation

eduID | Sunet Länk till annan webbplats.

Nu blir nationella prov digitala (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: