Digg deltar i två pilotprojekt för att testa EU:s digitala plånbok

Digg deltar i två pilotprojekt som nu fått finansiering för att utveckla EU:s digitala identitetsplånbok. Digg har valt att medverka i två internationella konsortier som inom ramen för programmet för ett digitalt Europa, DIGITAL, ska utveckla identitetsplånboken under två år.

Roger Fagerud, strateg, Digg.

EU-kommissionen har nu godkänt ansökningarna om medel för eIDAS storskaliga pilotprojekt (Large Scale Pilots, EUDI). Svenska deltagare delar på drygt 4 miljoner euro. Identitetsplånboken kommer att medföra ett stort steg framåt både när det gäller att ge användaren kontroll över hur personuppgifter sprids och öppnar samtidigt för möjligheten att skapa nya användarvänliga digitala tjänster.

– Vi är glada över att delta i två av de piloter som blivit utvalda att göra praktiska testimplementationer av den nya tekniken, säger säger Roger Fagerud, strateg på enheten för digital identitet på Digg.

Tjänster som förenklar vardagen

Syftet med Myndigheten för digital förvaltnings, Digg, medverkan är att förbereda Sverige för de skyldigheter den reviderade eIDAS-förordningen förväntas medföra kring det föreslagna ekosystemet för identitetsplånböcker. Det handlar bland annat om att ge ut identitetsplånböcker och att knyta personidentifieringsuppgifter till dem på en nivå som motsvarar eIDAS tillitsnivå hög, motsvarande den högsta svenska tillitsnivån.

– Vi bygger också erfarenheter som blir värdefulla när både offentliga och privata parter ska gå vidare från pilotprojekt till digitala tjänster som förenklar vardagen för ett stort antal privatpersoner och företag över hela Europa, säger Roger Fagerud.

Två konsortier driver pilotprojekt

Det är två internationella konsortierna som driver pilotprojekten, the EUDI Wallet Consortium (EWC) och Digital Credentials for EU (DC4E ) Tillsammans med över 60 organisationer från nästan alla länder inom EU och EES plus Ukraina leder Bolagsverket det arbete som ska utveckla digitala plånböcker och bevis för organisationer, EUDI Wallet Consortium. Det andra konsortiet, Digital Credentials for EU, leds av Ministeriro de asuntos economicos y transformacion digital från Spanien.

Digg rekommenderar en öppen modell

I den utredning av konsekvenserna för Sverige av de föreslagna förändringarna av eIDAS-förordningen som Digg lämnade till regeringen i början av året rekommenderas en öppen modell för att förse svenska användare med identitetsplånböcker. Genom piloterna vill Digg därför pröva möjligheterna att såväl tillhandahålla en statlig plånbok som en plånbok från privata utfärdare.

Digg genomför arbetet i samarbete med flera andra svenska myndigheter och privata företag och med motsvarande aktörer från alla EU-länder.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: