Nu tas nästa steg i arbetet med en statlig e-legitimation

Den ökade digitaliseringen gör det allt svårare att klara sig i samhället utan tillgång till en e-legitimation. Det är därför viktigt alla ges möjlighet att skaffa en säker e-legitimation. Digg har nu fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om framtagandet av en statlig e-legitimation. En statlig e-legitimation är också en del i regeringens arbete för att förebygga och förhindra bedrägerier.

Uppdraget innebär att Myndigheten för digital förvaltning – Digg – ska ta ska fram förslag på hur staten kan utfärda e-legitimationer. I uppdraget från regeringen ingår att bedöma hur lång tid som krävs och hur mycket det kommer att kosta.

Digg kommer att utgå från att den statliga e-legitimationen ska finnas i flera format. Utformningen ska medge att så många som möjligt kan använda en statlig e-legitimation.

–Det är glädjande för Digg att få detta uppdrag som är mycket efterfrågat av alla parter. En statlig e-legitimation kommer dessutom att bidra till ökad inkludering då personer som idag inte kan få en e-legitimation får möjlighet att skaffa den statliga e-legitimationen, säger Anna Eriksson, generaldirektör för Digg.

Säker och enkel att använda

Digg ska analysera vilket tekniskt stöd som behövs för att e-legitimationen ska kunna utfärdas och hur den informations- och cybersäkerhet som krävs ska säkerställas. Dessutom kommer Digg att utreda vilka funktioner som krävs för att statliga e-legitimationer ska användas i förhållande till förlitande parter, till exempel myndigheter med e-tjänster, på ett effektivt och standardiserat sätt.

–Vi vill bidra till en statlig e-legitimation som både ska vara säker och enkel att använda, säger Lotta Hämäläinen, leveransledare Digital identitet på Digg.

Varför behövs en statlig e-legitimation?

Den ökade digitaliseringen gör det allt svårare att klara sig i samhället utan tillgång till en e-legitimation. Det är därför viktigt alla ges möjlighet att skaffa en säker e-legitimation.

E-legitimationer utgör en samhällskritisk infrastruktur som måste fungera även i höjd beredskap och ytterst även i krig. Störningar i e-legitimationssystem kan snabbt få kännbara effekter för näringsliv, banker, offentlig sektor och inte minst för enskilda även i en i övrigt normal situation.

Uppdraget ska rapporteras till Infrastrukturdepartementet senast den 31 januari 2023.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: