Nu finns verktyg för validering av e-underskrift

Elektroniska underskrifter behöver kontrolleras så att det är säkert att det är rätt person som har skrivit under. Nu har Digg tagit fram ett verktyg som gör det enklare att validera e-underskrifter och skapa förutsättningar för bevarande av dokument.

Öppen källkod finns tillgänglig för att validera elektroniska underskrifter och för att utfärda valideringsintyg. Koden kan användas av myndigheter och tjänsteutvecklare för att utveckla, tillhandahålla och driftsätta valideringstjänster. Vi lanserar också en tillitsförteckning med betrodda utfärdare på kvalificerad nivå.

Validera e-underskrift

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: