EU-förslag om digitala plånböcker

En digital plånbok kan i framtiden göra det möjligt att visa upp körkort eller utbildningsmeriter digitalt inom hela EU. Det är visionen i det förslag som EU-kommissionen lagt om digital plånbok. Digg har analyserat EU-kommissionens förslag i en rapport till regeringen.

I rapporten föreslår Digg att ett antal statliga myndigheter får i uppdrag att utfärda attributintyg som exempelvis körkort eller utbildningsmeriter, som kan hanteras i de digitala plånböckerna. På grund av kommissionens förslag brådskar införandet av minst ett svenskt plånboksalternativ. Digg föreslår att svenska plånböcker ska utfärdas dels av en statlig myndighet, dels av de privata aktörer som vill och som klarar kraven. Syftet denna öppna modell är att

  • alla användare ska kunna inkluderas
  • systemet blir robust
  • tillvarata innovation på området.

Ett krav i EU-kommissionens förslag är att alla offentliga organ ska erkänna de digitala plånböckerna. Digg drar slutsatsen att det kan finnas möjlighet att, under en övergångsperiod, förenkla anpassningen till detta krav.

Digg drar slutsatsen att det svenska e-legitimationssystemet inte påverkas på kort sikt av kommissionens förslag. Om svenska e-legitimationsutfärdare väljer att certifieras i enlighet med kommissionens förslag så kan det innebära en möjlighet även för den svenska granskningsmodellen.

Om digital plånbok

EU-kommissionen publicerade den 3 juni 2021 ett förslag om att ändra EU:s eIDAS-förordning genom att bland annat lägga till europeiska e-identitetsplånböcker (European Digital Identity Wallets) och attributintyg som passar med plånböcker.

Europeiska identitetsplånböcker gör det enligt EU-kommissionens förslag möjligt för användaren att lagra identitetsuppgifter (engelska: identity data), behörighetsuppgifter (engelska: credentials) och andra attribut som är kopplade till användarens identitet, så att dessa kan tillhandahållas åt förlitande parter på begäran och användas bland annat för autentisering, samt för att skapa kvalificerade elektroniska underskrifter och stämplar (artikel 3.42 i förslaget). Begreppet europeisk digital identitetsplånbok omfattar även samtliga delar som är nödvändiga för att uppfylla funktionskraven i artikel 6a i förslaget.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: