Nya möjligheter att delta i uppbyggnaden av europeiska dataområden

Genom att skapa dataområden (eng. data spaces) på europeisk nivå vill EU underlätta att föra samman och dela data inom olika sektorer och branscher. Målsättningen är att mer data blir tillgänglig för användning i ekonomin och samhället, samtidigt som de företag och individer som genererar data har kontroll. Under 2024 finns det möjlighet att delta i EU-projektutlysningar för att utveckla och sjösätta dataområdena.

Målgrupper och branscher

Målgruppen för utlysningarna är it-företag, universitet och forskningsinstitut med förmåga att tillämpa kunskap om datadelning, samt myndigheter och företag som är aktiva i de olika branscherna. Utlysningarna berör kulturarv, miljö, arbete och utbildning, energi, tillverkningsindustri, lantbruk, mobilitet samt hälsa.

Utlysningarna kommer att finansiera europeiska samarbetsprojekt som förväntas bygga en gemensam teknisk infrastruktur och byggblock, interoperabilitet och styrning för dataområdena.

Digg är nationell kontaktpunkt

Det är genom programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) som utlysningarna finansieras. DIGITAL-utlysningarna genomförs av EU-kommissionen. Digg är nationell kontaktpunkt för programmet i Sverige och ger råd till intressenter som överväger att söka i utlysningarna.

Då öppnar utlysningarna för ansökningar

Utlysningarna öppnar för ansökningar under första kvartalet 2024 och information om utlysningarna finns publicerad i arbetsprogrammet för DIGITAL.

Förutom utlysningar för dataområden, är fler utlysningar aktuella under 2024. Det är utlysningar som gäller bland annat europeisk infrastruktur för artificiell intelligens, cybersäkerhet, och digitala plånböcker.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: