Svenska företag missar möjligheterna med DIGITAL-programmet

Svenska organisationer har under de senaste två åren beviljats drygt 24 miljoner euro från EU:s finansieringsprogram för ett digitalt Europa (DIGITAL), men de svenska företagen står endast för 6 procent. Det är även en låg siffra jämfört med europeiska företag. Den 11 maj öppnar nya utlysningar i DIGITAL, och fler svenska företag uppmuntras nu att ansöka om medel.

En av de viktigaste förutsättningarna för att svenska företag ska kunna konkurrera globalt är den fortsatta digitaliseringen. Digitaliseringen möjliggör ökad effektivitet, produktivitet och innovation, och öppnar även upp för nya affärsmöjligheter, samarbeten och mer kundanpassade lösningar och tjänster.

EU-programmet DIGITAL är ett sätt att få finansiellt stöd för att driva på den digitala omvandlingen i Europa. Programmet, som pågår fram till 2027, syftar bland annat till att bygga upp europeisk digital kapacitet inom områden såsom AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

– 68 procent av de beviljade bidragsmedlen bland svenska organisationer i DIGITAL har tilldelats universitet och forskningsinstitut, medan motsvarande siffra för företag är enbart 6 procent. Bland europeiska företag ligger genomsnittet på 15 procent, så det svenska företagsdeltagandet är tyvärr relativt svagt, säger Adrian Solitander, nationell kontaktperson för DIGITAL på Digg.

Svenskt Näringsliv, som är huvudorganisation för näringslivets bransch- och arbetsgivarorganisationer, ser det som viktigt att svenska företag tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

En fortsatt satsning inom digitaliseringen är oerhört viktig för att kunna konkurrera på en internationell marknad.

– Svenska företag ligger generellt långt fram i digitaliseringen, men jämfört med exempelvis USA och Kina har såväl vi som övriga Europa hamnat på efterkälken. En fortsatt satsning inom digitaliseringen är oerhört viktig för att kunna konkurrera på en internationell marknad, säger Emil Görnerup, forskningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Bygger digital kapacitet och infrastruktur inom EU

Sveriges regering framhåller digitaliseringen som en central fråga för att öka produktiviteten, skapa nya arbetstillfällen och möta globala utmaningar. Regeringen har därför satt som mål att Sverige ska vara världsledande inom digitalisering. Digitaliseringen är också en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Enligt World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möjliggöras tack vare digitaliseringen, genom exempelvis uppkopplade produkter, AI, robotteknik, 5G, genteknik och andra teknologier.

– Företagen i Sverige har stort fokus på både klimatomställningen och digitaliseringen. De båda går lite hand i hand; för att klimatomställa krävs innovativa, digitala lösningar. Men att driva en sådan utveckling som enskilt företag kan vara en utmaning, speciellt när det gäller kapital, resurser och infrastruktur. Här kan program som DIGITAL erbjuda en möjlighet för företag att få medel och samtidigt etablera nya samarbeten, både inom akademin och i andra länder, säger Emil Görnerup.

DIGITAL syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU. Tanken är att programmet ska överbrygga glappet mellan forskning och införande av digital teknik. Programmet ska också säkerställa att forskningsresultat förs ut på marknaden till förmån för Europas medborgare och företag, särskilt små och medelstora företag.

Ny utlysning öppnar 11 maj

Nu öppnas en ny period för utlysningar av medel inom ramen för DIGITAL. Utlysningarna publiceras i EU-kommissionens portal:

Funding & tenders (europa.eu)  Länk till annan webbplats.

På Digg forum 25 april berättar vi mer om kommande utlysningar:

Digg forum 25 april

Statistik om svenskt deltagande i DIGITAL 2022

DIGITAL - Årsbok 2022 (pdf, 699 KB) Pdf, 699.4 kB.

För mer information:

Adrian Solitander, nationell kontaktperson för DIGITAL
010-484 7432
DEP-Digital@digg.se

Programmet för ett digitalt Europa

Om DIGITAL, Digg och övriga samarbetspartners

EU-kommissionen implementerar programmet tillsammans med andra EU-organ. Digg ansvarar för samordningen av programmet i Sverige i samverkan med E-hälsomyndigheten, MSB, PTS, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Exempel på projekt som fått stöd genom DIGITAL:

  • Projektering av molntjänstinfrastruktur med syftet att förse Europa med världsledande cloud-to-edge kapacitet, inklusive infrastrukturer, plattformar, marknadsplatser och tjänster.
  • Uppbyggnad av europeiska test- och experimentanläggningar för AI: I anläggningarna ska avancerade AI-lösningar och -produkter kunna testas och valideras för att därefter kunna införas brett.
  • Igångsättande av europeiska utbildningsprogram inom digitala tekniker: Målet är att uppmuntra samarbeten mellan akademi och näringsliv för att skapa ekosystem med förmåga att utbilda, attrahera och behålla de bästa digitala talangerna inom Europa.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: