Chalmers utvecklar molnbaserade dataområden för industrin i europeiskt digitaliseringsprojekt

En av de viktigaste förutsättningarna för att Europa ska kunna fortsätta konkurrera globalt är regionernas fortsatta digitalisering. Därför bjuder Digg in svenska forskare, företag och organisationer till DIGITAL – programmet för ett digitalt Europa. Chalmers i Göteborg tillhör en av organisationerna som sökt och fått bidrag genom programmet.

EU-programmet DIGITAL, som pågår fram till 2027, syftar till att stödja Europas inre marknad genom att bygga kapacitet och infrastruktur. Fokus ligger på att sprida resultat från forskning till marknaden för att underlätta en bred användning av digital teknik.

– Vi vill att industrin i Sverige ska vara bland de främsta i världen på att digitalisera. Finansieringen gör att vi kan delta på en europeisk arena och flytta fram svenska positioner inom digitalisering och standardisering av tekniken, säger professor Johan Stahre på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Johan är chef för avdelningen Produktionssystem och leder flera projekt för ökad industriell digitalisering, automatisering och förstärkning av människans roll i framtidens produktions­system. Det inkluderar projekt inom så kallade dataområden (data spaces) som nyligen fått ekonomiskt stöd från EU-programmet DIGITAL. Projektet ska förse svensk industri med spetskompetens och fördelar genom att vara i forskningsfronten inom det som kallas Industri 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen.

– Just nu är det mest tryck inom elektrifiering av fordon och produktionen av dessa, inklusive forskning och utveckling kring batteriets livscykel. Vi samarbetar bland annat med Volvo Cars och Northvolt plus universitet, forskningsinstitut och företag, både i Sverige och utomlands, berättar professor Björn Johansson på Chalmers, kollega till Johan Stahre.

Utveckla europeisk samverkan

Syftet med EU:s DIGITAL-program är att forma och stödja digital omvandling av det europeiska samhället och ekonomin genom att bygga upp digital kapacitet inom bland annat AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem. I Sverige ansvarar Digg – Myndigheten för digital förvaltning – för samordning av programmet.

– Inom DIGITAL-programmet, med en total budget på 7,5 miljarder euro, görs både upphandlingar och utlysningar av projektbidrag. Vi vill uppmuntra svenska aktörer att söka finansiering och på så sätt vara med och bidra till uppbyggnaden av Europas digitala kapacitet, säger Markus Lind, EU-handläggare på Digg.

Men hur kan man delta i programmet och få finansiering för att lösa sina problem om man till exempel är ett industriföretag? Johan Stahre menar att man måste börja med att identifiera problemen och frågorna i den egna verksamheten. Därefter går man ut till sina europeiska nätverk, exempelvis forskningshubbar, företagsnätverk och tidigare projektpartners. Det bör vara aktörer som delar problematiken eller visionerna. Saknar man ett stort nätverk kan man be ett universitet eller institut om hjälp. Samarbetet kan sedan ge otroligt mycket.

Fokus på dataområden (data spaces)

Regeringen har som mål att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation. För att lyckas måste tillgången till data öka. Ett problem som Chalmers har identifierat, berör utvecklingen av gemensamma dataområden (data spaces) och förmågan att föra samman data, infrastruktur och styrning för säker datadelning. Detta kan exempelvis komma till nytta inom europeisk tillverkningsindustri och sjukvård.

– Det hållbara samhället behöver också vara ett digitalt samhälle, där man maximalt utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Dessvärre har inte alla företag, regioner och länder tillräcklig digital mognad och där kommer projektet om dataområden (data spaces) in, avslutar Johan Stahre.

Ny utlysning av medel öppnar 29 september

Nu öppnas en ny period för utlysning av medel inom ramen för DIGITAL. Varmt välkomna att söka finansiering.

Mer information
Kontakta Markus Lind
Telefon: 010-484 73 15
E-post: markus.lind@digg.se

Till EU:s presentation av DIGITAL Länk till annan webbplats.

Till ansökningsportalen för DIGITAL Länk till annan webbplats.

Lär dig mer

EU-kommissionen implementerar programmet tillsammans med andra EU-organ. Digg ansvarar för samordningen av programmet i Sverige och samarbetar med MSB, PTS, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Exempel på andra projekt som fått stöd genom DIGITAL

  • Projektering av molntjänstinfrastruktur med syftet att förse Europa med världsledande cloud-to-edge kapacitet, inklusive infrastrukturer, plattformar, marknadsplatser och tjänster.
  • Uppbyggnad av europeiska test- och experimentanläggningar för AI: I anläggningarna ska avancerade AI-lösningar och -produkter kunna testas och valideras för att därefter kunna införas brett.
  • Igångsättande av europeiska utbildningsprogram inom digitala tekniker: Målet är att uppmuntra samarbeten mellan akademi och näringsliv för att skapa ekosystem med förmåga att utbilda, attrahera och behålla de bästa digitala talangerna inom Europa.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: