Nu öppnar utlysningar för europeiska AI-testbäddar

EU-kommissionen öppnar den andra omgången av utlysningar i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). Aktuellt för finansiering i den här omgången är bland annat europeiska AI-testbäddar inom tillverkningsindustrin, hälsa, jordbruk och livsmedel, samt smarta samhällen.

Sammanlagt är upp emot 20 utlysningar just nu aktuella för ansökningar. Spännvidden i DIGITAL-programmet är stort med utlysningar som täcker allt från genomförande av europeiska e-identitetsplånböcker och till utformning av korta kurser för att höja den digitala kompetensen på arbetsmarknaden. De flesta utlysningar är projektbidrag, medan andra är upphandlingar som EU-kommissionen gör.

Svenska testbäddar inom de fyra sektorerna med möjlighet att testa AI-lösningar kan söka finansiering för att ingå i ett europeiskt projekt. Projektet ska stärka både utbud och efterfrågan av AI-testbäddar i EU.

För att delta i utlysningarna om projektbidrag krävs oftast att man söker tillsammans med ett europeiskt konsortium med minst tre projektparter från tre olika länder. Beroende på utlysningens innehåll är potentiella målgrupper såväl näringsliv, offentlig sektor som akademi samt olika samverkansorganisationer.

För att delta i utlysningarna om AI-testbäddar krävs ett särskilt åtagande från svenska staten och potentiella intressenter bör därför kontakta Digg snarast via DEP-Digital@digg.se.

Så här går det till att söka medel:

Ansökan till utlysningarna sker genom EU-kommissionens "Funding and tender portal".

Sista dag att ansöka är i de flesta fall under andra kvartalet 2022.

Funding and tender portal (ec.europa.eu) Länk till annan webbplats.

Fakta om DIGITAL

DIGITAL ska stödja och forma den digitala omvandlingen av samhälle och ekonomi och sträcker sig fram till 2027 med en budget som omfattar 7,5 miljarder euro. I programmet finansieras uppbyggnaden av europeiska kapaciteter inom AI, cybersäkerhet, högpresterande datorsystem, digital kompetens och bred användning av digitala teknologier.

EU-kommissionen implementerar programmet tillsammans med andra EU-organ. Digg ansvarar för samordningen av programmet i Sverige och samarbetar med MSB, PTS, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: