Sverige klättrar i OECD rankning

Sverige hamnar på nionde plats av 36 länder i en ny internationell analys om öppen, användbar och återanvändbar data. Siffrorna avser läget i Sverige under åren 2020-2021.

OURdata Index från OECD mäter tillgång och implementering av nationella policyer för öppen offentlig data.

Nytta för samhället

– Det är glädjande att Sverige har hamnat på en högre plats i indexet. Vi ser fram emot att fortsätta främja att offentliga data delas så öppet och så återanvändbart som möjligt så att data kan skapa nytta både för individer och för samhället, säger Ulrika Domellöf Mattsson, dataspecialist på Digg.

En bidragande orsak till den högre placeringen jämfört med förra mätningen 2019 där Sverige låg på plats 31 av 32 är Sveriges nationella datastrategi som togs fram 2021. Den svenska datastrategin togs fram med anledning av den europeiska datastrategin som ingår i EU:s kraftsamling för att forma den digitala omställningen i Europa.

Även Diggs publicering av ”Nationella principer för att tillgängliggöra information” med tillhörande vägledning samt utökad funktionalitet på Sveriges dataportal med möjlighet att även publicera API:er, begrepp och öppna specifikationer återspeglas i resultatet.

Värdefulla datamängder

OECD:s index använder begreppet ”värdefulla datamängder” med en definition som tagits fram av G8-länderna. Det är viktigt att tänka på att värdefulla datamängder i det här sammanhanget inte är samma sak som EU:s värdefulla datamängder som definierat i öppna datadirektivet från 2019.

Om OURdata Index

Indexet från OECD mäter bland annat formella krav på att tillgängliggöra öppna offentliga data, krav och tillgång till datamängder i återanvändbara/maskinläsbara format med god metadatakvalitet, datamängder sökbara via en central öppen dataportal samt statligt stöd för att främja återanvändning av öppna offentliga data inom och utanför offentlig sektor.

Analysen har tidigare genomförts 2015, 2017 och 2019.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: