Digg reflekterar kring en intervju med ChatGPT – har hen någon framtid som analytiker?

I senaste upplagan av Digg reflekterar har Diggs analytiker genomfört en intervju om digitaliseringen av Sverige med ChatGPT. Målet är att bättre förstå det AI-baserade systemets analytiska förmågor. Kan hen rent av fungera som analytiker på Digg?

AI-genererad bild.

Nu publiceras den andra upplagan av Digg reflekterar: Vem är det som svarar? Digg reflekterar kring utvecklingen av AI-baserad analys. I skriften stiftar vi bekantskap med det AI-baserade systemet ChatGPT för att ta reda på mer om systemets analytiska förmågor. Vi ställer frågor i olika svårighetsgrad och undersöker hur väl ChatGPT kan analysera utvecklingen och utmaningarna av digitaliseringen i Sverige. I analysen av svaren reflekterar vi kring behovet av källkritik, språkmodellens urval och ”människofiering” av artificiell intelligens.

Vi har valt att skriva om AI för att det är en högaktuell fråga inom digitaliseringsområdet. Det är också ett perfekt sätt för Diggs analysverksamhet att leva som vi lär med digitalisering som verksamhetsutveckling. Vi har exempelvis nyligen publicerat vår analysdata tillsammans med ett analysverktyg för allmänheten, och nu testar vi potentialen i ny teknik i ett av våra kärnuppdrag, säger Fredric Skargren, analytiker på Digg.

Intervjun med ChatGPT genomfördes i två omgångar med samma frågor för att kunna jämföra svaren över tid. Diggs analytiker, som ligger bakom Digg reflekterar, utgick från ett urval av frågor som Digg behöver svara på i sitt ordinarie analysuppdrag från regeringen, men som också har stor relevans för olika samhällsfrågor. Exempelvis om att förstå och ge en lägesbild av den digitala strukturomvandlingen, eller att förstå och definiera digitalt utanförskap.

Det finns helt klart vinster med AI men jag tror det beror på vilket perspektiv man har, säger Fredric Skargren. Den största vinsten handlar inte om vilken form av AI vi har, utan hur väl vi kan förvalta och hantera de frågor som dessa teknologier ställer oss inför. I vårt fall hur vi ser på kunskap och hur vi ställer krav på teknikens förmåga att stödja vår analysverksamhet. Andra större frågor kan handla om hur vårt arbetsliv ska se ut, och inte minst hur våra ämnes- och utbildningssystem är utformade.

Ofta diskuteras risker kring överdriven rädsla, eller blind entusiasm när man pratar om den artificiella intelligensens utveckling, men Fredric Skargren lyfter problematiken med en alltför teknikdriven utveckling.

Vi behöver istället utgå från människans behov och se det mänskliga i tekniken”

Jag ser en risk i att utvecklingen sker med tekniken i främsta rummet och där människan hamnar i bakgrunden. Vi behöver istället utgå från människans behov och se det mänskliga i tekniken. Det är frågor som har politiska dimensioner och kräver att personer med andra ämnesbakgrunder, som till exempel samhällsvetenskap och humaniora, fortsätter att engagera sig i diskussionen, säger Fredric Skargren.

Att få sammanhängande och relativt förnuftiga svar från en maskin inom ett komplext område som digitalisering är fantastiskt. Men analytikerna bakom skriften ser också en rad problem med det material som levereras. Så hur ligger det till med ChatGPT, kommer verktyget få en roll som analytiker på Digg? Vad ser man för nytta med AI i analysarbetet?

Vi är inte helt ense i vår analysgrupp, men om du frågar mig kan jag inte se någon större nytta alls av ChatGPT i analysarbetet. De premisser som ChatGPT är uppbyggda på just nu är inte främjande för bra analys. Om vi däremot kan få meningsfulla svar och utvecklade former av AI utifrån de frågor vi ställer i denna utgåva, så kan jag mycket väl ändra mig!, avslutar Fredric Skargren.

Lär dig mer

Vem är det som svarar? Digg reflekterar kring utvecklingen av AI-baserad analys

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: