Utan satsningar på öppenhet ligger digitaliseringens fördelar utom räckhåll

Myndighetssverige har förutsättningarna på plats men behöver ändra fokus mot öppenhet och samarbete för att nå framgång med digitaliseringen. Det framgår i Diggs årliga analys av statliga myndigheters digitalisering. Trots en svagt positiv utveckling ligger de stora vinsterna med digitaliseringen ännu utom räckhåll.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) publicerade nyligen rapporten Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2021 där man tar tempen på myndigheternas digitalisering. I rapporten framgår att förutsättningarna för vidare digitalisering i stort sett finns på plats med en förvaltningsmodell som är väl lämpad för ett genomgripande digitaliseringsarbete. Myndighetssverige står väl rustat när det gäller kompetens, men rapporten visar också på svag utveckling i vissa sammanhang, något som tidigare framkommit i OECD:s mätningar.

– Vi kan se att utvecklingen hittills handlat mycket om digital service till medborgarna och intern digitalisering för förbättrad effektivitet, och det är bra. Men för att åstadkomma samhällsförändring är det tydligt att man behöver skifta fokus mot frågor som öppenhet, samarbete och förändringskultur för att skapa den moderna digitala förvaltning vi vill ha, Magdalena Norlin-Schönfeldt, Analyschef på Digg.

Myndigheterna släpar efter

I rapporten kommenterar Digg Sveriges låga placering i OECDs Digital Government Index (DGI) och pekar på kärnområdena som är viktiga för att nå framgång.

– Att ta sig an utmaningarna kräver ett utvecklat förhållningssätt kring offentliga värden, samhällsutmaningar och digitaliseringens roll, säger Magdalena Norlin-Schönfeldt.

Det finns en tydlig trend i att fler myndigheter är positiva till att testa ny teknik, även om majoriteten fortfarande släpar efter. Det finns också stor utvecklingspotential inom den svenska statliga förvaltningen när det gäller sakfrågor som till exempel användandet av digital post, men också när det gäller digitalisering i generella termer.

– Förvaltningen behöver som helhet nå en högre lägstanivå jämfört med idag. Först då kan vi dra nytta av digitaliseringen på samhällsnivå. Den förvaltningsgemensamma infrastrukturen Ena, som utvecklas av Digg i samverkan med andra myndigheter, är en viktig grund i det arbetet, säger Magdalena Norlin-Schönfeldt.

Samverkan för medborgarnas skull

I rapporten pekar Digg på vikten av att förstå och förändra hur digitalisering och förvaltningens arbetssätt samverkar i det fortsatta arbetet. Digitaliseringen behöver inte se likadan ut överallt – men betydligt fler myndigheter kan göra mer med gemensamma digitala verktyg för att komma fler medborgare till gagn.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: