Föreskrift om registrering i PEPPOL (MDFFS 2019:1)

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om registrering i PEPPOL beslutade den 13 maj 2019;

Myndigheten för digital förvaltning föreskriver med stöd av 21 § förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning följande.

Inledande bestämmelser

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om registrering i Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL), i syfte att underlätta översändandet av elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Föreskrifterna kompletterar lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling och de uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen.

Registrering i PEPPOL

2 § Upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade i registerfunktionen, Service Metadata Publisher (SMP), som tillhandahålls i PEPPOL, för att kunna ta emot elektroniska fakturor.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2019.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: