Till innehållet

Nationella grunddata

Nationella grunddata är uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer. För att de data som utbyts inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk för grunddata. Här kan du läsa mer om ramverket samt infrastrukturens olika grunddatadomäner.

Nationella grunddata utgör en delmängd av grunddata, särskilda värdefulla datamängder och offentliga öppna data. Grunddata ryms inom offentlig information och en del grunddata är öppna data. Alla särskilda värdefulla datamängder är grunddata och offentliga öppna data. 

 

Oj, något gick fel

När fler grunddatamängder följer ramverket kommer mängden nationella grunddata att bli större. Målet är att samtliga grunddata på sikt ska vara nationella grunddata.

Nationellt ramverk för grunddata

Nationella grunddata ska bland annat kunna nyttjas effektivt och enkelt, stödja ”en uppgift en gång”, vara kombinerbara, beskrivas och behandlas på ett säkert sätt. 

Överenskomna egenskaper

Nationella grunddata:

 1. produceras av offentliga aktörer,

 2. används av flera konsumenter,

 3. är viktiga i samhället samt

 4. följer överenskomna regler.

Överenskomna principer och riktlinjer

Nationella grunddata ska:

 1. ge samhällsnytta,

 2. kunna nyttjas effektivt och enkelt,

 3. stödja ”en uppgift en gång”,

 4. följa fastställda krav,

 5. vara kombinerbara,

 6. beskrivas samt

 7. behandlas på ett säkert sätt.

Grunddatadomäner

Med grunddatadomän avses område för grunddata avseende datamängd som pekas ut i kommande förordning om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga förvaltningen. 

Oj, något gick fel

Grunddatadomänerna Person, Företag samt Fastighets- och geografisk information är under införande. Grunddatadomänerna Hälsodata och Transportsystem befinner sig i fasen utforskande utveckling. Utforskande utveckling innebär att det kan komma att bli grunddatadomäner men ännu inte är det. Fler grunddatadomäner kommer att tillkomma de kommande åren.

Grunddatadomänansvariga myndigheter

 • Skatteverket ska ansvara för grunddatadomänen Person.
 • Bolagsverket ska ansvara för grunddatadomänen Företag.
 • Lantmäteriet ska ansvara för grunddatadomänen Fastighets- och geografisk information.
 • E-hälsomyndigheten ansvarar för utforskande utveckling kring en grunddatadomän för Hälsodata.
 • Trafikverket ansvarar för utforskande utveckling kring en grunddatadomän för Transportsystem. 

Dokument och länkar

 

Oj, något gick fel

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)