Anmäl bristande tillgänglighet på en webbplats

Om du inte vill använda vårt formulär för anmälan om bristande tillgänglighet kan du anmäla via post, e-post eller telefon. Då behöver vi en del uppgifter från dig:

Följande uppgifter är obligatoriska för att anmäla bristande tillgänglighet:

  • vilken offentlig aktör din anmälan avser
  • beskrivning av hur webbplatsen brister i tillgänglighet
  • webbadress till sidan eller en beskrivning av hur vi kan återskapa problemet.

Följande uppgifter är frivilliga:

  • om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel du använder och vilket hjälpmedel det är
  • vilket operativsystem och vilken webbläsare du använder.

Skicka anmälan med post

Myndigheten för digital förvaltning

Box 14

851 02 Sundsvall

Skicka anmälan med e-post

info@digg.se

Anmäla via telefon

0771-11 44 00