Tillitsnivåer enligt det svenska tillitsramverket

Tillitsnivå 1: Ingen styrkt identitet