Dela med dig av dina goda exempel

Vad roligt att du vill dela med dig av dina goda exempel! Skicka in din intresseanmälan till oss via detta formulär. Vi återkommer till dig när vi tittat igenom din intresseanmälan.

När du har skickat in din intresseanmälan kommer vi titta igenom den. Om ditt exempel uppfyller de önskemål vi har på goda exempel återkommer vi till dig med ett förslag på en, eventuellt bearbetad, version som du får godkänna innan publicering.

Formuläret är uppbyggt av ett antal frågor som är utformade efter det innehåll vi önskar ha med i ett gott exempel. Om du redan har ett färdigskrivet exempel kan även bifoga en länk till det eller ange om du istället vill mejla det till oss.

Viktigt att notera är att det bara får finnas med personuppgifter i form av kontaktuppgifter till dig i artikeln. I övrigt bör artiklarna inte innehålla personuppgifter.

Om du arbetar för en privat organisation är det värt att notera att vi som myndighet inte får marknadsföra enskilda företag. Artiklar som innehåller reklam eller för stor tonvikt på företaget du representerar kommer inte att publiceras.

Fråga 1: Kontaktuppgifter till dig * (obligatorisk)
Fråga 1: Kontaktuppgifter till dig
Fråga 2: Vilken typ av organisation representerar du?
Fråga 2: Vilken typ av organisation representerar du?
Fråga 3: Vilka av följande exempel på nyckelord passar in på ditt goda exempel? (Du kan välja flera alternativ)
Fråga 3: Vilka av följande exempel på nyckelord passar in på ditt goda exempel? (Du kan välja flera alternativ)

Fråga 4: Vilken eller vilka målgrupper vänder sig artikeln till? (Du kan välja flera alternativ)
Fråga 4: Vilken eller vilka målgrupper vänder sig artikeln till? (Du kan välja flera alternativ)Fråga 6: Har du ett färdigskrivet exempel?
Fråga 6: Har du ett färdigskrivet exempel?Fråga 14: Kommer du mejla bilder till oss? (Vid ja kontaktar vi dig via mejl)
Fråga 14: Kommer du mejla bilder till oss? (Vid ja kontaktar vi dig via mejl)


Tänk på att bilderna ska kunna publiceras av Digg och att det inte får förekomma några upphovsrättsliga hinder för detta.

Information om personuppgiftsbehandling vid publicering av goda exempel

Digg kommer att behandla dina personuppgifter för att redigera inlämnat material för goda exempel som ska publiceras i Diggs kanaler.

Dina personuppgifter behandlas därför att du har lämnat in material i syfte att inspirera till och berätta om exempel inom dataområdet, eller andra relaterade områden, som publiceras i Diggs kanaler som är offentligt tillgängliga. Dessa goda exempel tas fram i syfte att ge utbildning, information och inspiration på de områden inom vilka Digg verkar.

Behandlingen av dina personuppgifter namn och kontaktuppgifter sker i syfte att samordna och informera om redigering och publicering om inspirationsartiklar och nyheter.

I publicering av ert goda exempel, behandlas namn och kontaktuppgifter, organisationstillhörighet och eventuell bild på den kontaktperson ni uppger i formuläret. Dessa uppgifter visas öppet i och med att det goda exemplet ligger publicerad i Diggs kanaler.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att Digg enligt 6 § myndighetsförordningen (2007:515) ska informera om sin verksamhet genom främjande insatser såsom inspirationsartiklar, nyheter och annat informationsmaterial. Digg har också i instruktionsenlig uppgift att främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen (6 § p 2) samt i uppdrag av regeringen att främja delning och nyttiggörande av data (I2021/01826) samt offentlig sektors förmåga att använda AI (I2021/01825). Dessa uppgifter utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1. e dataskyddsförordningen.

Goda exempel kommer att vara publicerade så länge som de har relevans för syftet utbildning, information och inspiration på de områden inom vilka DIGG verkar, dock max 2 år. Personuppgifter som samlats in om dig för att samordna och informera om publicering kommer att behandlas för dessa ändamål så länge som inspirationsartiklar eller nyheter kvarstår som publicerade. De personuppgifter som enligt lag ska arkiveras kommer att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och DIGG:s bevarande- och gallringsplan.

Om du inte vill bli publicerad

Det är frivilligt för dig att skicka in goda exempel som ska publiceras. Låt oss gärna veta om du inte vill delta i inspirationsartiklar eller nyheter på förhand.

Du alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 24.1 dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om vår behandling av personuppgifter och hur du gör dina rättigheter gällande.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: