Vaccinationsbevis verifiering Integritetspolicy

Restriktionerna som var grunden för appen Vaccinationsbevis verifiering lyftes den 9 februari 2022. Därför går det inte att ladda ner appen längre. Vi rekommenderar att alla som har den nedladdad tar bort den då den bygger på Folkhälsomyndighetens föreskrifter som inte längre finns.

Senast uppdaterad: