Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Digg leder arbetet med den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen där information kan utbytas säkert och effektivt. Här kan du läsa mer om infrastrukturen.

Komponenter

Byggblock

Tekniska förmågor, tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster som ska kunna återanvändas vid digitalt informationsutbyte.

Grunddatadomäner

Nationella grunddata

För att de data som utbyts inom offentlig förvaltning ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk för grunddata.

Anslut

Digitala tjänster

Här hittar du befintliga och kommande digitala tjänster till nytta för dig som offentlig aktör och för dig som leverantör av lösningar.

Digg play

Ena på Digg play

På Digg play, under kategorin Ena, finns flera filmer och webbinarier om Sveriges digitala infrastruktur. Här hittar du också den inspelade invigningen av Ena från juni 2024.

Samordning

Om Ena

Digg leder arbetet med Ena - Sveriges digitala infrastruktur. Med en etablerad förvaltningsgemensam digital infrastruktur kan information utbytas på ett säkert och effektivt sätt.