Hej!

Vad kul att du också är i Almedalen! DIGG är på plats för att prata om säker digitalisering, dels i vårt eget program men också när vi deltar i andras.

PANELSAMTAL 5 JULI KL. 10.30

Vikten av säker digitalisering

Även i kristider och i tid av oroligheter runt om i världen behöver det offentliga fortsätta sitt arbete för att skapa ett välfungerande välfärdssamhälle som möter de behov som människor har idag och imorgon.

Samlad analys av Sveriges digitalisering

Utöver analysen av offentlig förvaltnings digitalisering innehåller denna rapport även en redogörelse av vilka områden som är lämpliga för att följa upp digitaliseringens utveckling i samhället. Där lämnas också förslag på tillgängliga data inom dessa områden.

DIGG:s regeringsuppdrag

Här hittar du information om DIGG:s pågående uppdrag som vi har tilldelats av regeringen. Det är regeringsuppdrag som följer av myndighetens årliga regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag beslutade av regeringen.

Vi digitaliserar Sverige

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns DIGG. Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.