Hej!

Vad kul att du deltar på Digital idag här på Grönborgs. Vi hoppas att du får en intressant föreläsningsdag med praktiska exempel och visionära framtidspaningar.

Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

Om myndigheter, kommuner och regioner skulle införa den AI-teknik som finns idag skulle det kunna innebära att samhället sparade 140 miljarder kronor varje år. DIGG leder uppdraget att få det att hända.

DATA

Data – en transformativ resurs för innovation

Data och information är en viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. DIGG arbetar för att främja tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen.

8 NOV

DIGG Forum

DIGG Forum är en digital direktsändning där du kan ta del av aktuell information om våra pågående uppdrag. Vid fyra tillfällen under hösten 2022 genomför vi DIGG Forum. Nästa tillfälle är den 8 november.

Vi digitaliserar Sverige

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns DIGG. Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.