Hej från Vitalis 2023!

Vi finns på plats på Svenska Mässan i Göteborg 23-25 maj. Lyssna till våra talare i konferensprogrammet och träffa oss i monter B05:11.

På Digg har vi en tydlig prioritering för välfärdens digitala utveckling, med bland annat hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst i fokus. Vision e-hälsa ligger dessutom i linje med vår egen vision om ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov.

Digital infrastruktur

Ena - Sveriges digitala infrastruktur

Digg leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt.

Diggs uppdrag

Digg och Vision e-hälsa 2023

Vision e-hälsa ligger i linje med Diggs egna vision om ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors behov. Varför är e-hälsa viktigt för Digg? Vad kan Digg bidra med? Vad förväntar vi oss av att närvara vid Vitalis 2023?

Webbinarier och filmer

Digg Play

På Digg Play kan du ta del av våra digitala sändningar och aktuell information om våra pågående uppdrag. Du kan välja att filtrera på den kategori eller det område som intresserar dig.

Vi digitaliserar Sverige

För att skapa ett hållbart välfärdssamhälle behöver digitaliseringen av Sverige intensifieras. Därför finns Digg. Tillsammans med hela den offentliga förvaltningen arbetar vi för att omställningen ska bli verklighet, och till nytta för alla.