Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Digg leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Här kan du läsa mer om infrastrukturens utveckling av hållbara tjänster och lösningar för framtiden.

Om Ena

Ena skapar stor nytta för samhället inom en rad områden. Totalt ansvarar tolv myndigheter för de komponenter som just nu utvecklas inom Ena. Läs mer om ansvar, finansiering, hantering av EU-medel och struktur för styrning.

Byggblock

Tekniska förmågor, tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster. Läs mer om de byggblock som utvecklas just nu och om idéer som utforskas för framtiden.

Nationella grunddata

För att de data som utbyts inom offentlig förvaltning ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk för grunddata.