Till innehållet

Vaccinationsbevis verifiering - tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Vaccinationsbevis verifiering uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från Vaccinationsbevis verifiering som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Redogörelsen avser Vaccinationsbevis verifiering version 1.2.3 offentliggjord den 16 december 2021. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Rubriker är inte uppmärkta som rubriker.
 • Appen är svår att använda med externt tangentbord.
 • Ett godkänt vaccinationsbevis visas bara under en begränsad tid. En skärmläsare kanske inte hinner läsa allt innehåll under den tiden.
 • Vissa element i användargränssnittet saknar namn eller roll och kan därför inte läsas upp av skärmläsare. På skanningsskärmen går det inte att nå knapparna med skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • I den nedre delen av startskärmen är kontrasten mycket låg i mörkt visningsläge och texten är svår att läsa. På skanningsskärmen kan texten och stängknappen bli mycket svåra att se mot vissa bakgrunder.
 • Appen anpassar sig inte så bra vid förstoring av texten.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • I den nedre delen av startskärmen är kontrasten mycket låg i mörkt visningsläge och texten är svår att läsa. På skanningsskärmen kan texten och stängknappen bli mycket svåra att se mot vissa bakgrunder.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Skanningsfunktionen anpassar sig inte till "liggande" läge på skärmen.
 • Appen är svår att använda med externt tangentbord.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Skanningsfunktionen anpassar sig inte till "liggande" läge på skärmen.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Ett godkänt vaccinationsbevis visas bara under en begränsad tid. Alla användare kanske inte hinner läsa allt innehåll under den tiden.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Redogörelsen avser Vaccinationbevis verifiering version 1.2.3 offentliggjord den 16 december 2021.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Rubriker är inte uppmärkta som rubriker.
 • På startskärmen och "Om den här appen" finns länkar som inte går att nå med externt tangentbord.
 • Ett godkänt vaccinationsbevis visas bara under en begränsad tid. En skärmläsare kanske inte hinner läsa allt innehåll under den tiden.
 • Vissa element i användargränssnittet saknar namn eller roll och kan därför inte läsas upp av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • I den nedre delen av startskärmen är kontrasten låg och texten kan vara svår att läsa, särskilt i mörkt visningsläge.
 • Det går inte att förstora texten.
 • All text syns inte på startskärmen och "Om den här appen" i "stående" läge i enheter med liten display.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • I den nedre delen av startskärmen är kontrasten låg och texten kan vara svår att läsa, särskilt i mörkt visningsläge.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • På startskärmen och "Om den här appen" finns länkar som inte går att nå med externt tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Ett godkänt vaccinationsbevis visas bara under en begränsad tid. Alla användare kanske inte hinner läsa allt innehåll under den tiden.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vaccinationsbevis verifiering.

Senaste bedömningen gjordes den 16 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 december 2021.