Till innehållet

Vaccinationsbevis verifiering

Restriktionerna som var grunden för appen Vaccinationsbevis verifiering lyftes den 9 februari 2022. Därför går det inte att ladda ner appen längre. Vi rekommenderar att alla som har den nedladdad tar bort den då den bygger på Folkhälsomyndighetens föreskrifter som inte längre finns.

Om applikationen används för att skanna vaccinationsbevis kommer den fortfarande att visa att det är en godkänd, eller inte godkänd, QR-kod utifrån det gamla regelverket. Regelverket som avses är Folkhälsomyndighetens numera upphävda föreskrift. DIGG rekommenderar därför att applikationen inte används. 

Det åligger var och en som har applikationen nedladdad att ta ställning till de rättsliga förutsättningarna att använda verifikationslösningen samt säkerställa att behandlingen av personuppgifter kan ske i enlighet med dataskyddsförordningen.