Till innehållet

Sveriges dataportal

Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör datamängder som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Här kan du läsa om Sveriges dataportal.

Dataportalen

Sök och utforska data på Sveriges dataportal, www.dataportal.se.

I Sverige produceras, bearbetas och tillgängliggörs samhällsviktig information från hela den offentliga förvaltningen bestående av statliga myndigheter, regioner och kommuner och offentliga bolag. Även andra organisationer som från civilsamhället och näringslivet tillgängliggör data som kan skapa värden för andra.

Informationsfilm om Sveriges dataportal.

Samordnar och tillgängliggör data och API:er 

Det av särskild vikt att förenkla för att på en gemensam plats kunna hitta, utforska och inspirera till användning av data. Sveriges dataportal samordnar och tillgängliggör data och API:er som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Där kan medborgare, organisationer och företag söka efter data som kan användas för olika ändamål. Det finns även en stor potential till samverkans- och effektivitetsvinster i att också offentliga förvaltningar använder dataportalen för att hitta data som redan är insamlad och tillgängliggjord. 

På dataportalen finns enbart information om datamängder, dvs. metadata. Data och API:er publiceras av och hämtas hos respektive organisation. 

Vanliga frågor och svar

Det finns inga direkta begränsningar i vad som kan eller får publiceras till dataportalen. Man kan t.ex publicera information om:

  • Öppna data eller API:er dvs data som är helt fri att vidareutnyttja (och är därmed licensierad med CC0 eller CC- BY )

  • Data eller API:er som har olika villkor (dvs man behöver registrera sig eller ha behörighet för att få åtkomst, eller sluta ett avtal, betala en avgift etc)  

  • Data som man mer traditionellt får tillgång till genom begäran om allmänna handlingar

I samtliga fall publiceras enbart information om data, dvs metadata, till dataportalen. Själva datamängden laddas ned eller ges åtkomst hos er som tillhandahållande aktör. 

Givetvis ska både informationen i sig och den metadata som publiceras följa svensk lagstiftning. 

För mer information, se vägledningen för att tillgängliggöra information

Enbart beskrivande information om datamängden (metadata) skördas/hämtas.

EU verkar för en gemensam digital inre marknad. Därför är det reglerat att alla medlemsstater ska underlätta sökning på flera språk efter information för vidareutnyttjande, särskilt genom att möjliggöra sammanställning av metadata på unionsnivå.

Sveriges dataportal samordnar och skapar ett nav för data från olika sektorer och organisationer. Vi rekommenderar därför att dessa plattformar sätter upp skördning till Sveriges dataportal. Idag publiceras data till Sveriges dataportal från t.ex Geodataportalen, K-samsök och Miljödataportalen utöver direkta publiceringar från individuella organisationer

Det finns inga krav på användning av specifika system eller program. Det enda kravet är att systemen kan exportera data i RDF-format i överensstämmelse med den rekommenderade metadataspecifikationen.

I DIGGs vägledningar hittar du ett strategiskt och praktiskt stöd för processen med att tillgängliggöra information som öppna och delade data. Din publicering ska ske på ett kontrollerat och ändamålsenligt sätt. För att data ska synas på Sveriges dataportal behöver du beskriva dina data enligt metadataspecifikationen DCAT-AP-SE. Sedan ska den publiceras på en stabil webbadress som dataportalen automatiskt hämtar er data ifrån.

Läs mer på: Vägledning för strategiska beslut och åtgärder.

Läs mer på: Vägledning för att tillgängliggöra information.

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov. Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren. 

CC0 1.0 (creativecommons.org)

Oj, något gick fel