Till innehållet

Rekommendationer för offentliga organisationer

Denna del innehåller slutsatser och rekommendationer riktade till offentliga organisationer. Utgångspunkten är de grundläggande principerna för digital samverkan.

Rekommendationerna visar på riktning för vad offentliga organisationer behöver göra för att kunna samverka på ett mer effektivt sätt. Vissa rekommendationer kan motsvara redan befintliga krav i författning som offentliga organisationer behöver förhålla sig till.