Till innehållet

Your Europe för kommuner och regioner

Här hittar du information om vad arbetet med EU-portalen Your Europe innebär för kommuner och regioner.

I SDG-förordningen står det att information ska tillhandahållas på nationell nivå, inbegripet på regional och lokal nivå. Därför berörs alla kommuner och regioner i Sverige från den 12 december 2022. Arbetet pågår och kommer att utökas efterhand.

Vad arbetet innebär för kommuner och regioner

Kommuner och regioner behöver anpassa sina webbsidor som berörs av SDG-förordningen för att uppfylla de krav som förordningen ställer, till exempel att information ska finnas på engelska och att användare ska kunna ge återkoppling om deras upplevelse av besöket på webbsidan. Alla berörda webbsidor ska också ha Your Europe-logotyp, samla in statistik och vara taggade med metadata.

Arbetet innefattar också samverkan med andra behöriga myndigheter, kommuner och regioner för att hitta bra lösningar för användare av EU-portalen. SDG-förordningen ställer krav på väl fungerande och säkra informationsutbyten samt att användaren ska kunna lämna sin uppgift en gång.

Datum för kommuner och regioner att förhålla sig till

  • 12 december 2022, information ska via Your Europe tillhandahållas av kommuner och regioner.
  • 12 december 2023 ska ärenden kunna utföras digitalt över gränserna inom Europa och användare ska bara behöva lämna en uppgift en gångDetta berör alla offentliga aktörer som har digitala tjänster som omfattas av SDG-förordningen.