Till innehållet

Årets utmaningar i Hack for Sweden

Här hittar du information om de utmaningar som Hack for Sweden fokuserar på under huvudtemat digital inkludering i oktober 2021. Längst ner på sidan finns en anmälningslänk till hackatonet.

Dags för årets mest spännande hack!

Hack for Sweden är en nationell innovationstävling som i år vill hitta inkluderande digitala lösningar på samhällsutmaningar. I år har har vi fyra skarpa utmaningar inom huvudtemat digital inkludering och på plats finns offentliga aktörer som kan vara villiga att satsa på de idéer som de tävlande lagen tar fram. Det är en spännande möjlighet för de lag som vill bidra till ökad digital inkludering och finna lösningar som innebär att fler kan ta del av digitala tjänster i framtiden. Sedan starten 2014 har hackatonet vuxit och involverar idag offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem.

De tävlande lagen Hack for Sweden coachas av etablerade aktörer och professioner, de ges även möjlighet att träffa andra likasinnade som brinner för digital utveckling och inkludering. Det kan innebära nya kontakter och framtida nätverk med betydande personer inom området.

Tävlingen sker digitalt, det tycker vi är både hållbart och smidigt.

1. Covidbevis för alla

E-hälsomyndigheten efterlyser nya innovativa digitala lösningar på hur man kan erbjuda alla Sveriges invånare enkla möjligheter att få ett covidbevis oberoende av livssituation och personliga förutsättningar. Myndigheten önskar en helhetslösning men olika typer av hinder kan kräva olika typer av lösningar. Målet är digital inkludering oberoende av ålder, bakgrund, förmågor eller socioekonomiska förutsättningar.

Vad händer efter finalen?

Efter finalen kommer E-hälsomyndigheten fortsätta dialogen med de bästa bidragen för att försöka använda lösningen i framtida arbete. E-hälsomyndigheten arbetar i nära kontakt med EU vilket innebär möjligheter att sprida kunskap om den framtida lösningen utanför Sveriges gränser.

Särskilda kriterier för utmaning 1

Eftersom det handlar om hälsodata så är säkerhets- och integritetsaspekter särskilt viktiga. Lösningsförslag måste följa relevant lagstiftning och regelverk såsom dataskyddsförordningen (GDPR) och patientdatalagen. Lösningar som tas fram ska utvecklas som öppen källkod och ska kunna delas globalt.

Behovsägare

Oj, något gick fel
eHälsomyndigheten

2. Landskap för alla

En av Agenda 2030:s målsättningar är att minska ojämlikheter gällande ekonomiska förutsättningar men i uppföljningen av målet framkommer att ojämlikheten på området inte minskar. Vi vill se kreativa digitala lösningar på hur Nationella Marktäckedata och öppna data kan användas för att inkludera fler i tillgången till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Bara din fantasi sätter gränserna när du identifierar skillnader i ojämlikhet, i synnerhet för personer som befinner sig i digitalt utanförskap.

Projektet Agenda för landskapet vill genom Hack for Sweden få förslag på hur utmaningen kan lösas.

Vad händer efter finalen?

Efter finalen önskar projektet gå vidare och ta fram prototyper för de vinnande förslagen (1-3 stycken). Detta sker genom en direktupphandling om max 200 000 kr per förslag för att färdigställa protypen och redovisning sker i slutet av 2021.

Finalisterna i denna deltävling ges också möjlighet att presentera sin lösning på ett webbinarium som arrangeras av Geoforum den 28 oktober kl 12.00-13.00. Geoforum representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Till Geoforum (geoforum.se)

Särskilda kriterier för utmaning 2

För att kunna delta i direktupphandling behöver arbetet genomföras genom ett företag som har F-skattsedel. Det resultat som presenteras ska också innehålla användning av Nationella marktäckedata (befintlig produkt eller testprodukter). För att delta i Hack for Sweden finns det inga särskilda kriterier. 

Behovsägare

Oj, något gick fel
Naturvårdsverket
Oj, något gick fel
Statistiska centralbyrån
Oj, något gick fel
Havs- och vattenmyndigheten
Oj, något gick fel
Skogsstyrelsen
Oj, något gick fel
Sveriges lantbruksuniversitet
Oj, något gick fel
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Oj, något gick fel
Trafikverket
Oj, något gick fel
Jordbruksverket
Oj, något gick fel
Lantmäteriet

3. Förstärkt natur med AR

I dag är det främst genom fysiska skyltar som information om naturens värden tillgängliggörs i den verkliga världen, exempelvis i botaniska trädgårdar, men digitala format kan bära mer information och anpassas till människor med särskilda behov.

AR kan på ett spännande sätt visualisera georefererad data på en plats. Svenska myndigheter har mängder av sådan data och fakta om naturens värden, men vill gärna ha mer. Kan tekniken hjälpa oss med det och kan vi hjälpa varandra att hitta värdena? Var med och experimentera med hur AR kan hjälpa oss att tillgängliggöra data, skapa engagemang och samla in ny data kring naturens värden.

Vad händer efter finalen?

Det finns ett stort intresse hos myndigheter, akademi, företag och kommuner för hur digitala lösningar kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom Hack for Sweden önskar behovsägarna få förslag på hur utmaningen kan lösas. Beroende på förslagen kan Skogsstyrelsen, Nationellt Skogsdatalabb, SLU Artdatabanken, SLU Movium Partnerskap, SLU Holding samt Helsingborgs Stad med flera stödja en fortsatt utveckling.

Finalisterna i denna deltävling ges också möjlighet att presentera sin lösning på ett webbinarium som arrangeras av Geoforum den 28 oktober kl 12.00-13.00. Geoforum representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Till Geoforum (geoforum.se)

Behovsägare

Oj, något gick fel
Skogsstyrelsen
Oj, något gick fel
Sveriges lantbruksuniversitet

4. Demokratisk digitalisering

Digitala kanaler och verktyg är idag givna förutsättningar för svenska myndigheters verksamhet och har på många sätt bidragit till ökad effektivitet och tillgänglighet. Den digitala utvecklingen kräver samtidigt kunskap och verktyg hos användarna. Det innebär att de som inte har förmågan eller stödjande omgivningsfaktorer kan inte fullt ut nyttja välfärdens digitala tjänster.

Hjälp oss offentliga aktörer att hitta sätt att öka digital kompetens och digital tillit hos utsatta grupper i samhället så att samhällets digitala välfärdstjänster kan tas fram och användas på ett mer demokratiskt sätt.

Vad händer efter finalen?

Projektet vill genom Hack for Sweden få förslag på hur utmaningen kan lösas och genom att tävlingen sker i uppstart av projektet finns möjligheter att omsätta idéer och dellösningar till skarpt läge. Projektets utvärderingsdesign kommer också att kunna ge återkoppling på lösningarnas hållbarhet, och förhoppningsvis omsätta idéer och dellösningar från Hack for Sweden samt att upphovsmakarens namn kommer att kommuniceras tydligt som del av projektkommunikationen.

Behovsägare

Oj, något gick fel
Arbetsförmedlingen

Vanliga frågor och svar

Ni kan vara 3-6 lagmedlemmar men vår rekommendation är att lagen består av 4-6 lagmedlemmar.

Vi rekommenderar tvärfunktionella lag då vi inte bara tittar på den tekniska lösningen utan även konceptet runt lösningen. Vi ser gärna att laget på tävlingen har olika erfarenheter och bakgrunder.

Eftersom det handlar om att ta fram digitala lösningar på en specifik utmaning behöver minst en deltagare ha programmeringskunskaper. Vi föreslår därför att ni bygger ert lag med olika kompetenser utöver programmering. Till exempel inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling, UX-design och omvärldsbevakning med flera. Huvudsaken är att ni ska kunna ta fram en lösning utifrån olika perspektiv.

Lagnamnet ska vara påhittat och får inte hänvisa till befintliga företag eller varumärken.

Innovationer för den här tävlingen behöver inte handla om att göra något nytt helt från början. Det kan handla om ett nytänkande genom att anpassa eller vidareutveckla befintliga lösningar.

Hack for Sweden genomförs online så att alla deltagare kan ansluta på distans.

Deltagande är kostnadsfritt.

Du når oss på hackforsweden@digg.se