Till innehållet

FAQ

Vi kommer kontinuerligt uppdatera denna sida med era frågor under eventet

Utmaningen

Hur snabbt måste man bekämpa granbarkborren?

Det finns information på Skoggstyrelsens webbplats. Titta till exempel här: https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsskador/granbarkborre/barkborre-tidslinje-hogupplost.jpg

Finns det statistik om effektivitet av preventiva metoder?

På Skogsstyrelsens webbplats finns videoinspelningar där deras expert Gunnar Isaksson berättar om detta:https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/bruka-skog/skogsskador/granbarkborre/barkborre-tidslinje-hogupplost.jpg

(Kika längst upp till höger på sidan).

Vilken information får man om man loggar in i Mina Sidor hos Skogsstyrelsen?

På Mina sidor hos Skogsstyrelsen finns fastighetsinformation, man ser kartor över fastigheten, får info om vad som utförts på fastigheten, kan planera en massa saker. Se här för utförlig information: https://www.skogsstyrelsen.se/mina-sidor/fragor-och-svar/

Vad visar förändringsanalysen?

Förändringsanalysen visar angrepp när det blir ca 5-10 angripna träd i en grupp, och kan man ta en koordinat på den punkten blir det ganska precis, det vill säga inga problem att hitta de angripna träden om man ta sig till den punkten i skogen (om man kan navigera med GPS!)

Vad visar riskindexkartan?

Riskindexkartan visar vilka skogar som riskera att angripas och den är relativt enkel att förstå. Förändringsanalys kräver mer kunskap om skalan och om skogen. I de öppna karttjänsterna finns info-knappar lite överallt, där användaren kan få hjälp med instruktioner och tolkning och mer information.

Skogsstyrelsen har även haft omfattande rådgivnings insatser kring granbarkborrar, till exempel Granbarkborreskolan och olika filmer, som nås från Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se.

När är barkborrarna aktiva och över hur långt span behöver man titta för att se en skillnad?

Det kan vara klokt att göra årsvisa analyser för att få överblick över hur mycket skador som finns inom ett område. Med årsvisa analyser menas till exempel analyser där man jämför en bild från till exempel april 2019 med en bild från april 2020. Då jämför man också bilder som har ungefär samma utvecklingsgrad på vegetationen. Det gör att vegetationen som annars kan störa analysen påverkar mindre. Det går också att göra analyser under pågående säsong för att till exempel ske skillnaden mellan april och juni samma år. Mycket vegetation har då vuxit upp vilket innebär ett ökande NDVI. Eftersom vi enbart letar efter områden där NDVI sjunker kommer inte den ökande vegetationen att ge utslag på en massa barkborrar. Däremot kan det teoretiskt sett ta ut effekten av ett annars sjunkande NDVI.

Var försiktig med jämförelser mellan till exempel juni och sena höstbilder. Då sjunker NDVI naturligt sett. Det är högre på sommaren och lägre på hösten. I sådana analyser kommer man att kunna få falska förändringar.

Hur mycket skog hade normalt avverkats per år utan granbarksborren? Det vill säga - leder granbarksborren till en överproduktion av tillgängligt virke på marknaden? Eller är de 8 procent att anse som "överproduktioner"?

Cirka 90 000 000 m3 per år. Max 2 procent påverkan, blir inte överproduktion utan man prioriterar skadade träd istället.

Hur mycket mindre är det granbarkborrsangripna virket värt än friskt virke?

80-60 procent värdeförlust beroende på hur sent det avverkas.

Lösning

Hur utvecklad borde prototypen vara kod-messigt? Ska exempelvis login fungera? Ska kartan funka dynamiskt eller går det bra med en statisk bild i prototypen?

Tanken med demon är att ni visar så långt ni kommit. Det är ju kort tid, så det är alltid svårt. Men det viktiga är att juryn kan förstå hur tanken är, och att det inte bara är teoretisk beskrivning, utan att ni har visat att det går att göra. Sedan ju mer ni kan visa att ni hunnit göra, desto större sannoliket att vinna.

Är den lösning man tar fram öppen för alla att se eller är lagens arbeten hemligt? Om man mot förmodan skulle komma på en ide som skulle lösa barkborre-problemet?

Det är den som gjort lösningen som äger rätten till den. Man väljer själv hur mycket man vill delge/berätta/visa om den.

Chanserna ökar att hamna högt såklart, om man berättar om vad det är som är speciellt med lösningen till skillnad mot andra, men vill man inte berätta  - så berättar man helt enkelt inte. Det man berättar, kommer de som är med och lyssnar att höra, i den bemärkelsen är det helt öppet och de som deltar kommer inte ha skrivit under sekretessavtal i detta läget.

Mer information om frågan "Vem äger lösningen?" hittar ni på sidan Tips och stöd

 

Presentation av er lösning

I vilka format kan vi presentera vår lösning för juryn?

Då ni själva delar er presentation finns ingen begränsning kring formatet.

Vilket format kan vi använda när vi skickar in underlaget för vår lösning?

Helst ser vi att ni skickar in  PDF-format men Microsoft Office går också bra.

Kan flera lagmedlemmar prata och presentera under lagens presentation?

Nej, endast endast en lagmedlem kan prata och presentera.

Hur går pitchen till?

Ni får tre minuter på er att pitcha och visa er lösning. Därefter är det tre minuter frågor från juryn. Pitchen sker enligt formatet NABC.

Mer information om hur ni pitchar och om NABC- modellen hittar ni under sidan Tips och stöd för er som hackar

 

Arbetsmaterial

Finns annat material att ta del av när vi hackar fram vår lösning?

        https://kartor.eniro.se/go/tomtgr%C3%A4nser

 

 

 

Bedömning

Vad kommer vi att bedömas på?

Nedan hittar ni information kring de olika bedömningskriterier som finns.

Kriterier - en vidgad beskrivning samt “viktning”

 • Värdeskapande - Hur väl bidrar lösningen behovsägarens problem (30%)

 • Realiserbarhet

  • Genomförbarhet för offentlig förvaltning - I vilken utsträckning är det möjligt att genomföra lösningen inom organisationen? (15%)

  • Teknisk genomförbarhet - I vilken utsträckning är lösningen möjlig att genomföra ur ett tekniskt perspektiv? (15%)

 • Skalbarhet - I vilken utsträckning är det möjligt att skala upp lösningen i syfte att nå fler användare? (15%)

 • Användarvänlighet  - I vilken utsträckning inkluderar lösningen olika användare samt ger bra användarupplevelse? (15%)

 • Nytänkande - I vilken utsträckning finns lösningen redan på marknaden? (10%)

 

Utmärkelser

Bästa användning inom öppna data:

 • I vilken utsträckning har man tagit som utgångspunkt den rådata som finns tillgänglig?

 • I vilken utsträckning har man omarbetat data till ny kunskap?

 • I vilken utsträckning har man presenterat rådata som ny information?

Bästa innovativa lösning:

 • I vilken utsträckning finns konceptet redan på marknaden?

 • I vilken utsträckning presenterar konceptet ett nytt bidrag till lösning?

Teknik

Vad är öppna data?

Öppna data är data och information vem som helst kan ladda ner från webben och får använda till vad som helst utan krav på avgifter. På Sveriges dataportal kan man hitta öppna data främst från offentlig sektor.

www.dataportal.se

 

Vad gör vi om API:erna inte fungerar?

Skicka ett mejl till hackforsweden@digg.se så hjälper vi er vidare.

 

Vilka webbläsare går att använda för att ansluta till eventet?

För närvarande stöds Google Chrome och senaste versionen av Microsoft Edge. Om du inte har Chrome som standardwebbläsare, behöver du först starta Chrome och sedan kopiera och klistra in länk nedan:

Användarmanual 

Anslut till ett videomöte via dator

 • Skriv in https://meet.tutus.se i adressfältet i din webbläsare. För närvarande stöds Google Chrome och senaste versionen av Microsoft Edge

 • Skriv in namnet på videomötet. (Alternativt klicka på den länk som du fått från den som bjuder in till mötet)

 • Ange ditt namn som presenterar dig för övriga deltagare

 

Anslut till ett videomöte via telefon

 • För att nyttja tjänsten i en mobiltelefon krävs appen Jitsi Meet. Ladda ner från Google Play Store eller Apple Store

 • Ange standardinställningar: Klicka på de tre raderna uppe i vänstra hörnet och välj inställningar, skriv in ditt namn under "Skärmnamn" och ange https://meet.tutus.se under "Serverlänk"

 • Enklaste sätt att ansluta till en mötesinbjudan är att klicka på länken du fått från den som bjuder in till mötet. Alternativt skriver du in namnet på videomötet direkt i appen