Till innehållet

Hack for Sweden

Hack for Sweden 365 är ett hackaton, det vill säga en innovationstävling och process som främjar datadriven innovation. Tävlingen genererar årligen lösningsförslag som har störst potential att realiseras. Hack for Sweden 365 skapar en mötesplats för samverkan som möjliggör fokuserad och behovsdriven innovation.

Vi söker samverkansorganisationer

Hack for Sweden 365 sker i samverkan. Vi värdesätter den kunskap och det engagemang som våra samverkansorganisationer bidrar med för att ständigt förbättra och utveckla konceptet. Digitalisering är någonting vi gör tillsammans som skapar nytta för samhället och därför är din organisation viktig.

Under året kommer vi att anordna informationsträffar för att bland annat berätta om Hack for Sweden och vad det innebär att vara samverkansorganisation.

Datum för kommande informationsträffar:  

 • 18 maj, Tid 11.00-12.00
 • 15 juni, Tid 11.00-12.00
 • 7 september, Tid 11.00-12.00
 • 5 oktober, Tid 11.00-12.00
 • 2 november, Tid 11.00-12.00
 • 30 november, Tid 11.00-12.00

Anmäl dig till någon av våra informationsträffar via hackforsweden@digg.se. I mejlet anger du vilken dag du kan delta. 

Ett nytt koncept - Hack for Sweden 365

I augusti 2020 påbörjades det långsiktiga arbetet för Hack for Sweden. Det innebar uppbyggnaden av en verksamhet som pågår året runt, ett Hack for Sweden 365 och därmed ett nytt koncept. 

Det nya konceptet testades i en pilot i slutet av 2020 där Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) var behovsägare. Utmaningen fokuserade på att hitta lösningar som räddar våra granskogar med hjälp av att använda tillgängliga satellitbilder, kartor och skogsdata så att markägare enkelt kan följa hur skogen mår. 

Till hjälp fick deltagarna använda geografiska data och analysfunktioner via öppna API:er samt tillgång till satellitbilder och analyser av bilderna. Deltagarna fick också tillgång till skoglig grunddata som innehöll skattningar av exempelvis virkesvolymer. 

Arrangerades av offentlig förvaltning

Piloten genomfördes i samverkan med offentlig förvaltning där samverkansorganisationerna kunde bidra antingen som medarrangör eller i samverkansgruppen. 

Medarrangörer

 • Arbetsförmedlingen
 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • E-hälsomyndigheten
 • Lunds Kommun
 • Rymdstyrelsen
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
 • Skatteverket
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Vetenskapsrådet.

Representanter i samverkansgruppen

 • Internetstiftelsen
 • Livsmedelsverket
 • Riksarkivet
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen.

Vinnare av Hack for Sweden 2020 

 • Mellerud PK 

Hack the Crisis

I mars 2020 tilldelade regeringen DIGG uppdraget att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden där initialt fokus skulle läggas på de samhällsutmaningar som skapats till följd av Covid-19. Resultatet blev Hack the Crisis Sweden, ett online hackaton som genomfördes i april 2020. Hackatonet lockade över 7400 deltagare och resulterade i 521 lösningsförslag fördelat på huvudkategorierna; Rädda liv, Rädda samhällen och Rädda företag.

Vinnare Hack the Crisis 2020

Kategorin Rädda liv

 • Protective Visor
 • VoiceMed

Kategorin Rädda samhället 

 • Coronafree
 • Telehelp

Kategorin Rädda företag 

 • Remote + Gigs on platsbanken
 • Break Even