Till innehållet

Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett uppdrag från regeringen med syfte att utveckla hackatonet med samma namn till ett årligt event för att främja öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten.

Ett nytt koncept – Hack for Sweden 365

Från augusti 2020 påbörjas det långsiktiga arbetet för Hack for Sweden. Detta innebär uppbyggnaden av en verksamhet som pågår året runt, ett Hack for Sweden 365.

Tanken är att, enligt gällande regeringsuppdrag och i samverkan med aktörer inom offentlig verksamhet, ta fram ett nytt koncept. Syftet med konceptet är att skapa ett ständigt pågående arbete som främjar öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten. Det nya konceptet kommer att testas i en pilot i slutet av 2020 för att sedan lanseras under 2021.

Arrangeras av offentlig förvaltning

Det finns två sätt att vara med i arrangemanget och bidra till Hack for Sweden 365, antingen som medarrangör eller i samverkansgruppen.

Medarrangör

En medarrangör är en offentlig aktör vars representant ingår i den operativa projektgruppen och tar operativa beslut som rör projektet.

Vi är årets medarrangörer:

Medarrangörer: Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), E-hälsomyndigheten, Lunds Kommun, Rymdstyrelsen, Statistiska centralbyrån (SCB), Skatteverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Upphandlingsmyndigheten samt Vetenskapsrådet.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen är ett rådgivande organ som består av representanter från offentliga aktörer som bidrar med ett externt perspektiv till projektgruppen.

Vi är representanter i samverkansgruppen:

Samverkansgruppen: Internetstiftelsen, Livsmedelsverket, Riksarkivet samt Vinnova.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig som medarrangör eller till samverkansgruppen. Är din organisation intresserad? Kontakta oss på info@hackforsweden.se.

Hack the Crisis

I mars 2020 tilldelade regeringen DIGG uppdraget att arbeta vidare som projektledare för Hack for Sweden där initialt fokus skulle läggas på de samhällsutmaningar som skapats till följd av Covid-19. Resultatet blev Hack the Crisis Sweden, ett online hackaton som genomfördes i april 2020. Hackatonet lockade över 7400 deltagare och resulterade i 521 lösningsförslag fördelat på huvudkategorierna; Rädda liv, Rädda samhällen och Rädda företag.

Vinnare av Hack the Crisis 2020

Kategorin Rädda liv

  • Protective Visor

  • VoiceMed

Kategorin Rädda samhället

  • Coronafree

  • Telehelp

Kategorin Rädda företag

  • Remote + Gigs on Platsbanken

  • Break Even

Viktiga datum

  • 21–22 november: Deltävling (pilot av det nya konceptet). Begränsat antal platser (50 st) håll utkik efter mer information i våra sociala kanaler.

  • 5–6 december: Final (pilot av det nya konceptet).

  • 31 januari 2021: Slutrapport ska senast redovisas till Regeringskansliet.