Till innehållet

eDelivery

Nationellt och internationellt behöver det vara möjligt att skicka data mellan organisationer på ett säkert och standardiserat sätt. eDelivery är ett europeiskt byggblock som gör det möjligt. DIGG lanserar i mars 2022 en nationell eDelivery plattform som skall stödja informationsutbyte mellan organisationer inom den offentliga sektorn. Det inkluderar även privata aktörer med uppdrag inom den offentliga sektorn.

Svensk plattform för eDelivery

En nationell eDelivery plattform bidrar till att elektroniska data och dokument kan skickas på ett standardiserat, säkert, interoperabelt och tillitsfullt sätt.

Fördelar med eDelivery

 • Minskar kostnader. Då EU och DIGG tar ansvar för eDelivery minskar detta kostnader för enskilda aktörer. eDelivery möjliggör också stordriftsfördelar då en accesspunkt (nod) kan stödja flera deltagare vilket sänker kostnader för enskilda parter.
 • Effektivt informationsutbyte. eDelivery möjliggör att snabbt kunna integrera sig mot andra aktörer. eDelivery bygger på standarder och med DIGG:s ramverk och specifikationer behöver man inte uppfinna hjulet själv.
 • Hög säkerhet. eDelivery kan stödja olika säkerhetsnivåer för att deltagarna skall kunna känna sig trygga utifrån sina behov.
 • Många användare. Många länder och aktörer använder eDelivery, vilket förenklar integration på sikt.
 • Återanvändning. En organisation kan återanvända accesspunkter och eDelivery plattformen för olika verksamhetsbehov. Det går också att återanvända erfarenheter från andra projekt och organisationer.

Att bli accesspunktsoperatör

eDelivery bygger på en såkallad 4-hörnsmodell som innebär att data och meddelanden skickas genom accesspunkter, inte direkt från sändare till mottagare. En organisation har tillgång till en accesspunkt och kan då skicka meddelanden till andra deltagare i samma federation. På det sättet får deltagaren tillgång till alla som är med i nätverket.

En federation är en grupp aktörer utifrån ett visst syfte som kan byta information med varandra.  Den som ansvarar för accesspunkten kallas för accesspunktsoperatör och i den nationella plattformen måste operatören genomföra tester och godkännas av DIGG. Både offentliga aktörer och privata tjänsteleverantörer kan bli godkända accesspunktsoperatörer.

Företag som vill bli accesspunktsoperatörer och erbjuda accesspunktfunktionen som en tjänst kan se fördelar såsom:

 • Förenkla anslutning för sina kunder
 • Ge kunder möjlighet att fokusera på verksamhetsprocesser istället för tekniken
 • Möjlighet att återanvända rutiner, kunskap och lösningar ifrån olika projekt/federationer.
 • Bygga kompetens och expertis inom ett område som växer
 • Privata leverantörer har möjlighet tjäna pengar med att leverera effektiva tjänster för sina kunder

Beställ informationspaket

För dig som är intresserad av eDelivery rekommenderar vi att du beställer hem ett informationspaket som innehåller information om vad eDelivery är och hur man kan använda det. Skicka ett mail med beställning av informationspaketet till info@digg.se

Informationspaketet innehåller:

 • Ramverk – samlad beskrivning av de beståndsdelar som ingår i ramverk för eDelivery
 • Plattform – beskrivning av hur plattformen fungerar
 • Specifikationer – beskrivning av regler, rutiner, tekniska specifikationer, miljöer. Ansvarsförhållanden och vilket stöd man kan få från DIGG.
 • Avtalsmodell

Dokument och länkar

Peppol

Säker Digital Kommunikation (inera.se)

eCodex (e-codex.eu)

En gemensam digital portal till Europa