Till innehållet

För deltagande myndigheter och samverkansaktörer

Framväxten av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen bygger på samarbete. På den här sidan samlar vi information som kan vara relevant för dig som deltar i utveckling, förvaltning, användning eller samverkan kring infrastrukturen.

Ansvarsområden

Nedan ser du vilka myndigheter som ansvarar för de olika områdena inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Styrning

Organisation
Ansvarsområde
DIGG
Infrastruktur

Byggblock

Organisation
Ansvarsområde
Bolagsverket
Meddelandehantering
Bolagsverket
Mina ombud
DIGG
Adressregister
DIGG
API-hantering
DIGG
Auktorisation
DIGG
Digital post
DIGG
Identitet
E-hälsomyndigheten
Tillitsramverk
Riksarkivet
Metadatahantering
Skatteverket
Indexering
Skatteverket
Mina ärenden

Grunddatadomäner

Organisation
Ansvarsområde
Bolagsverket
Företag
E-hälsomyndigheten
Utredning av grunddatadomän hälsodata
Lantmäteriet
Fastighets- och geografisk information
Skatteverket
Person

Kompetensområden

Organisation
Ansvarsområde
DIGG
Arkitektur
DIGG
Data
DIGG
Juridik
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Informationssäkerhet

Fördelning av anslag 2021

I regeringens satsning på förvaltningsgemensam digital infrastruktur har DIGG fått medel att fördela inom ramen för anslag 2:7 Digital förvaltning. Beslut om tilldelning av medel sker löpande till de myndigheter som bidrar till infrastrukturens framväxt enligt den långsiktiga planen. Här kan du se hur DIGG beslutat att fördelat anslaget, så här långt.

Styrning

Organisation
Summa
DIGG
5 400 tkr

Byggblock Adressregister

Organisation
Summa
DIGG
3 400 tkr

Byggblock API-hantering

Organisation
Summa
DIGG
4 300 tkr

Byggblock Auktorisation

Organisation
Summa
DIGG
2 000 tkr

Byggblock Identitet

Organisation
Summa
DIGG
3 000 tkr

Byggblock Indexering

Organisation
Summa
Skatteverket
500 tkr

Byggblock Meddelandehantering

Organisation
Summa
Bolagsverket
2 500 tkr

Byggblock Metadatahantering

Organisation
Summa
Riksarkivet
2 000 tkr

Byggblock Min profil

Organisation
Summa
Arbetsförmedlingen
1 000 tkr

Byggblock Mina ombud

Organisation
Summa
Bolagsverket
9 000 tkr

Byggblock Mina ärenden

Organisation
Summa
Skatteverket
3 500 tkr

Byggblock Spårbarhet

Organisation
Summa
DIGG
400 tkr

Byggblock Tillgänglighet

Organisation
Summa
Försäkringskassan
1 000 tkr

Byggblock Tillitsramverk

Organisation
Summa
E-hälsomyndigheten
2 000 tkr

Grunddatadomän Fastighetsinformation och geografisk information

Organisation
Summa
Lantmäteriet
1 500 tkr

Grunddatadomän Företag

Organisation
Summa
Bolagsverket
1 000 tkr
Skatteverket
300 tkr
Statistikmyndigheten SCB
500 tkr

Grunddatadomän Hälsodata

Organisation
Summa
E-hälsomyndigheten
900 tkr

Grunddatadomän Person

Organisation
Summa
Skatteverket
2 500 tkr

Grunddatadomän Transportsystem

Organisation
Summa
Trafikverket
500 tkr

Kompetensområde Arkitektur

Organisation
Summa
DIGG
500 tkr

Kompetensområde Arkiv

Organisation
Summa
Riksarkivet
500 tkr

Kompetensområde Data

Organisation
Summa
Bolagsverket
600 tkr
DIGG
1 300 tkr
Lantmäteriet
600 tkr
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
600 tkr
Skatteverket
300 tkr

Kompetensområde Informationssäkerhet

Organisation
Summa
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 400 tkr

Kompetensområde Juridik

Organisation
Summa
DIGG
200 tkr

Deltagande i arbete med kompetensområden

Organisation
Summa
Riksarkivet
100 tkr

Säker digital kommunikation (SDK)

Organisation
Summa
Inera
500 tkr

Rapporter och redovisningar

Nedan hittar du de rapporter, redovisningar, underlag och bilagor som lämnats till regeringen för uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se