Till innehållet

För deltagande myndigheter och samverkansaktörer

Framväxten av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen bygger på samarbete. På den här sidan samlar vi information som kan vara relevant för dig som deltar i utveckling, förvaltning, användning eller samverkan kring infrastrukturen.

Rapporter och redovisningar

Nedan hittar du de rapporter, redovisningar, underlag och bilagor som lämnats till regeringen för uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Fördelning av anslag 2021

I regeringens satsning på förvaltningsgemensam digital infrastruktur har DIGG fått medel att fördela inom ramen för anslag 2:7 Digital förvaltning. Beslut om tilldelning av medel sker löpande till de myndigheter som bidrar till infrastrukturens framväxt enligt den långsiktiga planen. Här kan du se hur DIGG beslutat att fördelat anslaget, så här långt.

Styrning

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
4 400 tkr

Byggblock API-hantering

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
4 300 tkr

Byggblock Auktorisation

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
2 000 tkr

Byggblock Identitet

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
3 000 tkr

Byggblock Indexering

Organisation
Summa
Skatteverket
2 500 tkr

Byggblock Meddelandehantering

Organisation
Summa
Bolagsverket
2 500 tkr

Byggblock Metadatahantering

Organisation
Summa
Riksarkivet
2 000 tkr

Byggblock Mina ombud

Organisation
Summa
Bolagsverket
5 000 tkr

Byggblock Mina ärenden

Organisation
Summa
Skatteverket
4 000 tkr

Byggblock Tillitsramverk

Organisation
Summa
E-hälsomyndigheten
2 000 tkr

Grunddatadomän Fastighetsinformation och geografisk information

Organisation
Summa
Lantmäteriet
3 000 tkr

Grunddatadomän Företag

Organisation
Summa
Bolagsverket
1 000 tkr
Skatteverket
500 tkr
Statistikmyndigheten SCB
500 tkr

Grunddatadomän Hälsodata

Organisation
Summa
E-hälsomyndigheten
500 tkr

Grunddatadomän Person

Organisation
Summa
Skatteverket
2 000 tkr

Kompetensområde arkitektur

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
300 tkr

Kompetensområde grunddata

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
2 600 tkr
Bolagsverket
600 tkr
Lantmäteriet
600 tkr
Skatteverket
600 tkr
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
600 tkr

Kompetensområde informationssäkerhet

Organisation
Summa
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2 400 tkr

Kompetensområde juridik

Organisation
Summa
Myndigheten för digital förvaltning
200 tkr

Deltagande i arbete med kompetensområden

Organisation
Summa
Riksarkivet
500 tkr