Till innehållet

Utveckling av digital förvaltning

En effektiv, innovativ och datadriven förvaltning är nödvändig för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi på DIGG utvecklar byggblock, principer och tjänster som hjälper offentliga aktörer i deras digitalisering. Genom analyser och uppdrag hjälper vi också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen. Digitalisering är en lagsport, därför arbetar vi ofta tillsammans med andra organisationer.

Single Digital Gateway

Med en gemensam digital ingång till Europa vill EU att det ska bli enklare att till exempel börja arbeta i ett annat EU-land.

Nyttorealisering

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Detta gäller även it-investeringar.