Till innehållet

Utveckling av digital förvaltning

En effektiv, innovativ och datadriven förvaltning är nödvändig för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi på DIGG utvecklar byggblock, principer och tjänster som hjälper offentliga aktörer i deras digitalisering. Genom analyser och uppdrag hjälper vi också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen. Digitalisering är en lagsport, därför arbetar vi ofta tillsammans med andra organisationer.
Oj, något gick fel

Nyttorealisering

Genomförandet av en investering ska vägas mot den nytta som fås av investeringen. Detta gäller även it-investeringar.

Öppna och delade data

Här hittar du information om Sveriges dataportal och vägledande information om att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande.

eDelivery

DIGG lanserar i mars 2022 en nationell eDelivery plattform som skall stödja informationsutbyte mellan organisationer inom den offentliga sektorn.

Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens (AI)

Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens (AI). Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheten från de som kommit längst i AI-utvecklingen.

Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett uppdrag från regeringen för att främja öppen och datadriven innovation.