Om öppna data och datadriven innovation

DIGG arbetar för att underlätta att öppna data blir tillgängliga samt driver på utvecklingen av digitala tjänster.

Den offentliga sektorn skapar och använder varje dag stora mängder data. Data om bland annat vår hälsa, välfärd, miljö och om svensk konkurrenskraft och ekonomi. Samt om geografi, meteorologi, skog och lantbruk – och mycket mer. Genom att göra dessa data tillgängliga kan medborgare och företag använda dem och i sin tur bidra till att lösa utmaningar och samhällsproblem. 

DIGG arbetar även för en mer öppen och datadriven innovation och stöttar andra aktörer för att kunna skapa samhällsnytta samt bidrar till att offentliga aktörer kan jobba tillsammans kring utmaningar och bli inspirerade till nya lösningar.

Ekosystem för datadriven innovation

Datadriven innovation är ett resultat av en digital utveckling i hela samhället: digitala data som kopplas ihop från olika områden ger nya insikter och kan skapa nya tjänster och nya sätt att jobba tillsammans. För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behövs ett väl fungerande ekosystem för datadriven innovation. DIGG är en katalysator i ekosystemet för ett smartare Sverige.

Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data och datadriven innovation. Internationella jämförelser som gjorts av bland andra EU och OECD visar att Sverige inte längre är en av de ledande länderna inom öppna data. För att återigen bli ledande inom digitaliseringsfrågor krävs nya åtgärder för att stöda en datadriven innovation grundad både på samhällets grunddata som ökad tillgänglighet och utnyttjande av öppna data. DIGG ansvarar bland annat för gemensamma plattformar, som den nationella dataportalen för
öppna data och PSI.

Läs mer på oppnadata.se

Öppna data avser digital information som man kan vidareutnyttja utan att betala avgift eller acceptera annat villkor än att man kan behöva ange källan.

DIGG:s arbete sker i nära samarbete med olika organisationer

Några av dessa är:

  • Tillväxtverket fick under år 2017 ett uppdrag att främja öppna data och
    datadriven innovation. I uppdraget ingår att utveckla en utmaningsdriven innovationsplattform för att öka användandet av öppna data. Syftet är att göra det enklare för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas av företag, organisationer och enskilda genom datadriven innovation och digital samverkan.

  • Hack for Sweden som vill öka nyttan och tillämpningen av öppna data i Sverige. Målet är medborgardriven innovation, skapad samverkan mellan det offentliga, näringslivet och övriga aktörer i samhället.

  • Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet som ger möjlighet till finansiering av olika utvecklingsprojekt och samarbete kring att stärka Sveriges innovationskraft i offentlig sektor.

Pågående regeringsuppdrag

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att bland annat öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data samt bedriva öppen och datadriven innovation.

Regeringsuppdrag öppna data, datadriven innovation och AI