Öppna data och datadriven innovation

Öppna data är en väg till innovation och tillväxt som gynnar hela samhället; ett smartare Sverige skapat av medborgare och myndigheter tillsammans.