Öppna data och datadriven innovation

Öppna data är en väg till innovation och tillväxt som gynnar hela samhället. Ett smartare Sverige, skapat av medborgare och myndigheter tillsammans. DIGG arbetar för att underlätta att öppna data blir tillgängliga och driver på utvecklingen av digitala tjänster.

Den offentliga sektorn skapar och använder varje dag stora mängder data. Data om vår hälsa, välfärd och miljö. Om svensk konkurrenskraft och ekonomi. Om geografi, meteorologi, skog och lantbruk – och mycket mer. Genom att göra dessa data tillgängliga kan medborgare och företag använda dem – och bidra till att lösa utmaningar och samhällsproblem. 

DIGGs uppdrag är att underlätta att öppna data från offentlig sektor finns tillgängliga. Vi driver också på arbetet med öppen och datadriven innovation och stöttar andra aktörer för att kunna skapa samhällsnytta. Vi bidrar till att offentliga aktörer kan jobba tillsammans kring utmaningar och bli inspirerade till nya lösningar.

Ekosystem för datadriven innovation

Datadriven innovation är ett resultat av en digital utveckling i hela samhället: digitala data som kopplas ihop från olika områden ger nya insikter och kan skapa nya tjänster och nya sätt att jobba tillsammans. För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behövs ett väl fungerande ekosystem för datadriven innovation. DIGG är en katalysator i ekosystemet för ett smartare Sverige.

Regeringen vill snabba på arbetet med öppna data och datadriven innovation. Internationella jämförelser som gjorts av bland andra EU och OECD visar att Sverige inte längre är en av de ledande länderna inom öppna data. För att återigen bli ledande inom digitaliseringsfrågor krävs nya åtgärder för att stöda en datadriven innovation grundad både på samhällets grunddata som ökad tillgänglighet och utnyttjande av öppna data. DIGG ansvarar bland annat för gemensamma plattformar, som öppnadata.

DIGG:s arbete sker i nära samarbete med olika organisationer

Några av dessa är:

  • Tillväxtverket fick under 2017 ett uppdrag att främja öppna data och datadriven innovation. I uppdraget ingår att utveckla en utmaningsdriven innovationsplattform för att öka användandet av öppna data. Syftet är att göra det enklare för offentliga aktörer att synliggöra aktuella samhällsutmaningar som kan lösas av företag, organisationer och enskilda genom datadriven innovation och digital samverkan. 

  • Hack for Sweden vill öka nyttan och tillämpningen av öppna data i Sverige. Målet är medborgardriven innovation, skapad samverkan mellan det offentliga, näringslivet och övriga aktörer i samhället. Se Hack for Swedens youtubefilm om öppna data.

  • Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som ger möjlighet till finansiering av olika utvecklingsprojekt och samarbete kring att stärka Sveriges innovationskraft i offentlig sektor.