Om lagen för dig som jobbar med webb

Här hittar du som jobbar med en offentlig webbplats vad du måste göra för att leva upp kraven i lagen.

Det här behöver du göra

Det finns två saker du behöver göra:

 1. Leva upp till kraven på tillgänglighet. Det kan du göra genom följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på den internationella standarden WCAG 2.1.
 2. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat innehåller en länk för att meddela brister och begära tillgängliga versioner av otillgängligt innehåll.

Att åtgärda bristande tillgänglighet tar tid

Hur lång tid det tar att i efterhand att åtgärda brister i tillgängligheten hos webbplatser och mobila applikationer beror på omfånget och vilken nivå de håller. Men det kan vara ett tidskrävande jobb som kräver planering och många resurser. Så ett tips är att påbörja arbetet tidigt.

Därför är digital tillgänglighet viktigt

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Dessa användare har inget val, ibland måste de exempelvis använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.

Men att digital offentlig service är tillgänglig är något alla användare kan dra nytta av. Tillgängliga webbplatser är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda.

Frågor och svar

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Där kan du bland annat filtrera riktlinjerna utifrån WCAG, som ligger till grund för kraven i lagen.

Webbriktlinjer.se

Skaffa kunskap om standarden och kraven

Den europeiska standarden heter EN 301 549 V2.1.2, den bygger på den internationella standarden WCAG 2.1. Genom att följa dessa standarder lever du upp till kraven på tillgänglighet.

EN 301 549 V2.1.2 (pdf, 1,9 MB)

Följ WCAG 2.1 nivå AA (webbriktlinjer.se)

Hitta era webbplatser

Vissa organisationer har bara en webbplats medan andra kan ha ett flertal. Hitta vilka webbplatser ni har, om de omfattas av lagen och när de måste leva upp till kraven. Tänk på att även mobila applikationer omfattas av lagen, men först från 23 juni 2021.

Inventera för att se var bristerna finns

När ni hittat era webbplatser måste ni inventera dem för att se var de brister, tänk på att

 • varje sida ska inventeras
 • inventeringen omfattar både innehåll och teknik
 • sidmallar kan inventeras ”en gång för alla”
 • kännedom om tjänsten viktigt hos den som inventerar
 • Bolagsverket har tagit fram en checklista och handbok (deladigitalt.se) som gör det enklare att inventera
 • mycket går att inventera utan expertkunskaper.

Identifiera var nyttan är som störst

Om ni hittar flera brister, identifiera vilken brist som ger störst nytta att åtgärda. Det kan exempelvis vara en tjänst som många av era besökare använder.

Åtgärda bristerna

Åtgärda bristerna så de lever upp till kraven i lagen. Tänk på att det kan handla om både redaktionella och tekniska åtgärder. Därför måste exempelvis både redaktörer och webbutvecklare involveras i arbetet.

Testa åtgärder

Testa att de åtgärder ni gjort. Det kan ni göra via olika typer av metoder. Det finns ett flertal företag som utför tester och analyser utifrån kraven i lagen. Det finns även ett flertal verktyg för att testa tillgänglighet på webbplatser, det finns dock inget heltäckande verktyg.

Det finns ett flertal företag som utför analyser av tillgänglighet på webbplatser med utgångspunkt i lagens krav. En sådan analys kan alla organisationer köpa.

Efter analysen får du vanligtvis en rapport med vilka brister er webbplats innehåller. De här bristerna måste du åtgärda. Brister som är redaktionella är ofta enkla att åtgärda själv. Brister som är tekniska kan du behöva hjälp med att åtgärda, exempelvis av en webbutvecklare.

De så kallade tillgänglighetskraven utgörs av fyra principer. Digital service ska vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Dessa fyra principer är tillgänglighetskraven. Principerna kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Läs mer

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

På webbplatsen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

 • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
 • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Använd vår mall och se exempel på en tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelsen ska publiceras senast när kraven för webbplatser och mobila applikationer ska vara uppfyllda. För exempelvis befintliga webbplatser ska tillgänglighetsredogörelsen vara publicerad den 23 september 2020.

Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss på webbtillganglighet@digg.se

Notera att DIGG inte kan uttala sig om enskilda webbplatser eller aktörer omfattas av lagen. Den bedömningen måste du själv göra baserat på texten i lagen. Vi kan inte heller ge förhandsbesked om enskilda webbplatser uppfyller lagkraven.

Lär dig mer

Digg.se


Webbriktlinjer.se

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se