Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Lagen ställer krav på att webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta så att de blir mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

De som berörs av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, samt även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen får genomslag. Det innebär att vi dels kommer informera om kraven, dels kontrollera att webbplatser och mobila applikationer lever upp till dem.

Lär dig mer