Frågor och svar om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Här hittar du vanliga frågor och svar om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

De krav som framgår i direktivet kommer att gälla men det finns möjlighet att för respektive land i EU att ställa högre krav. Vilka krav föreskrifterna i detalj kommer att innehålla är ännu inte beslutat.

Vi jobbar utifrån premissen att de datum som anges i direktivet ska gälla även i Sverige.

Följande datum finns angivna i direktivet:

  • Nya webbplatser: 23 september 2019.
  • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
  • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Med befintliga webbplatser aves webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018.

Det finns en europeisk standard. Standarden bygger på WCAG 2.1 AA. Så ett bra sätt att förbereda sig är att följa de riktlinjer som finns i WCAG 2.1 AA även om ytterligare svenska krav kan tillkomma.

Läs mer om WCAG 2.1 nivå AA på webbriktlinjer.se

Den europeiska standarden med tillgänglighetskrav

I lagen anges att offentliga aktörer, på den relevanta webbplatsen eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

  • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
  • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Vår bedömning är att tillgänglighetsredogörelsens innehåll är beroende av att de detaljerade krav som ställs på webbplatser och mobila applikationer och därför behöver den publiceras först när kraven börjar gälla.

Ja, vi räknar med att ta fram en mall men den kommer tidigast presenteras i anslutning till att föreskrifterna är på plats.