Digital tillgänglighet

DIGG jobbar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. Vi har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.