Digital tillgänglighet

DIGG arbetar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. Vi har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Här hittar du allmän information om lagen samt specifik information för dig som jobbar med eller är användare av en offentlig webbplats.