Utveckling och innovation

DIGG ska främja utvecklingen av en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Samverkan är ett nyckelord; att tillsammans med andra driva utvecklingen. Att vara en nod för att sprida det som andra gör bra, lyfta frågor som fler kan ha nytta av och att driva projekt där vi kan testa nya möjligheter tillsammans.

Digitaliseringen gör det lättare för fler att vara med att bidra till innovation. Privatpersoner, företag, organisationer och kunder får nya möjligheter att bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Av den anledningen bör de som jobbar inom det offentliga ha fler möjligheter att arbeta med olika typer av labb- och testverksamheter samt att arbeta tillsammans med varandra över organisationsgränserna.