Utveckling och innovation

Regeringen vill att digitaliseringen av offentlig sektor ska gå snabbare. DIGG ska vara en katalysator för att fler ska göra mer och främja utvecklingen av en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Digitaliseringen gör det lättare för fler att vara med att bidra till innovation. Privatpersoner, företag, organisationer, kunder får nya möjligheter att bidra till att lösa samhällsutmaningar. Därför kanske vi som jobbar inom det offentliga borde få möjligheten att arbeta med olika typer av labb- och testverksamheter mer än vad vi gör idag. Och inte minst – att arbeta tillsammans med varandra över organisationsgränserna.

Samverkan är ett nyckelord också för oss på DIGG – att tillsammans med andra driva utvecklingen. Att vara en nod för att sprida det som andra gör bra. Att lyfta frågor som fler kan ha nytta av. Och att driva projekt där vi kan testa nya möjligheter tillsammans.