Miljöspecifikation för miljön OPEN-TEST för leverantörer av meddelandesystem

Anslutning för leverantörer av meddelandetjänster
Sidkod: B1.4.3
Version: 1.5

Styrande specifikation av de regelverk, rutiner och specifikationer som en leverantör av meddelandesystem behöver följa för att kunna agera inom denna miljö

Miljön OPEN-TEST tillhandahåller en sammanhållen transportinfrastruktur med samkonfigurerade tjänster som används inom SDK och av leverantörer av meddelandesystem. Leverantören får tillgång till miljön när de ansluter sig till SDK.

Denna miljöspecifikation innehåller referenser till de regelverk och specifikationer som gäller för agerande i denna miljö.

1. Syfte med miljön OPEN-TEST

OPEN-TEST är en miljö som tillhandahålls av SDK:s federationsägare (Digg) och är avsedd för leverantörer så att de kan fritt utveckla, utvärdera och testa sina meddelandesystem och dess funktioner mot SDK:s regelverk för meddelandesystem. Leverantör som utvecklar ett meddelandesystem kan vara antingen extern eller intern, d v s inom den egna organisationen, t ex IT-avdelningen. Leverantören ska uppvisa följsamhet till SDK:s regelverk för meddelandesystem samt styrande bilagor för att kunna etableras i andra miljöer. Leverantör av meddelandesystem behöver även ha bra kännedom om regelverket för deltagarorganisationer inom SDK.

Genom att ansluta sina meddelandesystem (meddelandeklient och meddelandetjänst) till OPEN-TEST kan organisationer och leverantörer i egen takt säkerställa att systemen fungerar tillsammans med den gemensamma infrastrukturen för Säker digital kommunikation. Observera att endast testdata får förekomma i miljön d v s inga skarpa personuppgifter eller känslig information i övrigt.

Med anslutning till miljön OPEN-TEST går det att simulera rollen som deltagarorganisation och bland annat testa att registrera och söka efter adressuppgifter i SDK adressbok.

2. Miljöns komponenter

OPEN-TEST är en gemensam miljö som leverantörer kan ansluta till och som kan användas av leverantörer i samband med egna testaktiviteter, se testfall för meddelandesystem. Miljön ger leverantören möjlighet att verifiera sin egen tjänst (meddelandetjänst, meddelandeklient) i samband med pågående utveckling.

Med anslutning till OPEN-TEST är det också möjligt att kommunicera med andra aktörer (leverantörer), vilket gör att testmiljön kan användas för att testa meddelandeutbyte med andra.

Miljön består av:

 1. SDK testklient

Tjänst som möjliggör att flera aktörer genomför tester parallellt vilket innebär att en aktör själv kan styra över när tester genomförs i OPEN-TEST utan beroenden till SDK-federationsägare. SDK testklient kan ta emot och validera trafik från leverantörer, generera olika former av trafik till leverantörer, hantera kvittenser i båda riktningarna, samt hantera konversationer (kompletteringar och svar).

SDK testklient och leverantörers meddelandetjänster använder kryptering och signering av SDK-meddelanden (s.k. “organisatorisk end-to-end”) med hjälp av:

 • Certifikatspubliceringstjänst (CertPub)

Mer information om SDK testklient finns i Vad är SDK testklient.

 1. SDK adressbok

SDK adressbok innehåller anslutna organisationers adressuppgifter och stödjer att kunna hitta rätt mottagare bland andra anslutna organisationer inom federationen för Säker digital kommunikation, se Vad är SDK adressbok. Notera dock att i OPEN-TEST innehåller adressboken de adressuppgifter som anslutna leverantörer skapat via sina testorganisationer.

 1. eDelivery transportinfrastruktur (plattform för eDelivery)

Plattform för eDelivery tillhandahålls av Digg och består av följande komponenter:

 • Metadatatjänst (SMP)
 • Lokaliseringstjänst (SML)
 • Certifikatspubliceringstjänst (CertPub)
 • PKI

3. Förutsättningar för att ansluta till OPEN-TEST

För att kunna ansluta till OPEN-TEST behövs:

 • ett anslutande meddelandesystem med mjukvara i form av meddelandetjänst (MT) och meddelandeklient (MK) för hantering och kvittens av säkra digitala meddelanden.
 • en lokal kopia av SDK adressbok eller integration mot Diggs SDK adressbok via Sök-API.
 • en godkänd accesspunktsoperatör som ansluter till OPEN-TEST.
 • en uppsatt tjänst som ska anslutas till OPEN-TEST.
 1. Anslutning

För information om anslutning för leverantörer av meddelandesystem se Anslutningsresa för meddelandesystem.

4.1 Certifikat

Se Anslutningsinformation certifikat.

 • Konfiguration av truststores

Se stöd/exempelfiler för anpassning av meddelandesystem.

 1. Miljöns tjänstespecifikationer

5.1 Miljön OPEN-TEST

Förklaring

Driftsinformation

Driftsinformation för SDK

Servicenivå

Ingen servicenivå definierad men miljön är öppen dygnet runt.

Tillgänglighet

Drifttid 24/7.

Support, fel och incidenthantering

Se support, fel och incidenthantering.

5.2 SDK komponenter och konfigurationer

 

URL

SDK adressbok

https://open-test.digg.se/addressbook Länk till annan webbplats.

SDK Adressbok API

https://open-test.digg.se/addressbook/api/documentation/api.html Länk till annan webbplats.

Kodverk API

https://open-test.digg.se/addressbook/api/documentation/api.html Länk till annan webbplats.

SDK testklient

https://open-test.digg.se/testclient Länk till annan webbplats.

5.3 Plattformens tjänstespecifikationer (används av accesspunktsoperatörer)

Service Metadata Publisher (SMP)

Förklaring

SMP – Komponentspecifikation, v1.0

SMP är en tjänst som innehåller metadata om en deltagarorganisation. Med hjälp av metadata kan korrekt adressering genomföras av meddelande till mottagarens accesspunkt. SMP är en gemensam komponent i plattform för eDelivery.

Konfigurering

Parameter

SMP Version

OASIS SMP V1.0

Certifikat för signering av information i tjänsten

Common Name: ”SMP0001-OPEN-TEST”

Certifikatsfil: ”SMP0001-OPEN-TEST.cer”

Certifikatsutgivare för SMP

Rot CA Common Name: ”Rot CA eDelivery SMP-TEST”

Certifikatsfil: ”Rot CA eDelivery SMP-TEST.cer”

Lokalisering av tjänst

Se SML-Zon (DNS Domän) för SML-tjänsten

5.4 Service Metadata Locator (SML)

Service Metadata Locator (SML)

Version och restriktioner


Service Metadata Locator – Komponentspecifikation, v1.0

En anvisningstjänst som anvisar till tjänster som hanterar andra tjänsters metadata. Gemensam komponent i plattform för eDelivery. SML möjliggör att accesspunkter dynamiskt kan hitta mottagande organisations metadatatjänst enbart baserat på mottagande parts organisationsidentitet samt vetskap om vilket typ av meddelandeutbyte som ska göras, i detta fall SDK meddelandeutbyte.

SML kan ses som ett försystem som hjälper till att registrera organisationer som ska delta i ett meddelandeutbyte.


SML-zon

se-open-digg.edelivery.tech.ec.europa.eu


5.5 Certifikatspublicering

Certifikats-
publicering

Förklaring

Certifikats-publicering – Komponent-specifikation, v1.0

Komponent i plattform för eDelivery. Certifikatspubliceringstjänsten innehåller deltagarorganisationers publika certifikat som används för att hantera kryptering och signering av meddelanden.

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: