Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2022
  5. Utkast till förordning om halvledarakten

Utkast till förordning om halvledarakten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit leveransledare Monica Grahn.

DNR: N2022/00693

Publicerad
11 april 2022