Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Då DIGG:s uppdrag är av nationell karaktär har vi fokuserat på att bedöma den strategiska inriktningen av dokumentet och finner att den stämmer väl överens med de strategiska inriktningarna på nationell nivå. DIGG har inga ytterligare synpunkter.

Detta yttrande har bearbetats och beslutats av Analyschef Magdalena Norlin Schönfeldt. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit.

Dnr: 2020-2066

Publicerad
2 mars 2021