Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också HR-chef Catrin Åsén och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit HR-specialist Maja Parker.

Dnr: 2021-145

Publicerad
30 mars 2021