Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

Inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inte några synpunkter att lämna på den föreslagna EU-förordningen och tillstyrker förlaget.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har dessutom, leveransledare Viktoria Hagelstedt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit samordnare Ann-Catrin Nyberg.

Dnr: 2020-1903

Publicerad
6 januari 2021