Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information (Ds 2021:5)

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, välkomnar förslaget och har inga övriga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också juristen Petra Kanon deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

Dnr: 2021-247

Publicerad
7 april 2021