Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Förslag handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Förslag handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

DIGG har inga synpunkter på förslaget men vill poängtera att vi ser digitaliseringen som ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransledaren Catrin Åsén.

Dnr: 2020-1998

Publicerad
28 januari 2021