Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. En paneuropeisk privat pensionsprodukt

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit leveransledare Monica Grahn.

Publicerad
9 december 2021