Till innehållet
  1. Start
  2. Publicerat
  3. Remisser och yttranden
  4. Yttranden 2021
  5. Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, tillstyrker förslaget och lämnar inga synpunkter.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också och chefsjurist Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit Leveransledare Viktoria Hagelstedt.

Publicerad
20 maj 2021